Днес бе открита процедурата за избор на нов главен прокурор

Днес, 15 юли 2019 г., в 13.30 ч., започна заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, на което ще бъде открита процедурата за избор на главен прокурор на Република България. Съгласно Закона за съдебната власт процедурата се открива не по-рано от шест месеца и не по-късно от четири месеца преди изтичането на мандата на главния прокурор. Мандатът на главния прокурор Сотир Цацаров изтича на 10 януари догодина. 

На 13 юни т.г. Пленумът на ВСС прие времеви график за провеждане на процедурата за избор на главен прокурор, утвърден е и образец на кадрова справка, която наред с личните данни на кандидата, съдържа информация за висшето учебно заведение, в което е завършил „право“, номер на дипломата му, номер и дата на удостоверението за придобита юридическа правоспособност, общия юридически стаж, юридическия стаж извън органите на съдебната власт (ако има такъв), допълнителни квалификации и специализации, степен на владеене на чужди езици.

До 29 юли Пленумът на ВСС трябва да проведе четири заседания за внасяне на предложения за кандидатури за главен прокурор. Предложения могат да правят не по-малко от трима от членове на Прокурорската колегия, както и министърът на правосъдието, като за първи път колегията ще упражни правомощието и отговорността за издигане на кандидатури за главен прокурор. Предложенията се придружават от подробни писмени мотиви и кадрова справка, по образец. Представените документи се публикуват на интернет страницата на ВСС до три работни дни от постъпването им и не по-късно от два месеца преди публичното изслушване.

До 12 август номинираните кандидати следва да представят писмена концепция, която да съдържа информация за личната им мотивация да станат главен прокурор на републиката, да направят анализ и оценка на състоянието на Прокуратурата на Република България, като  очертаят постигнатото и проблемите в досегашната дейност. 

На 12 септември Пленумът на ВСС ще обяви датата, часа и мястото на изслушване на кандидатите за главен прокурор.

Крайният срок за изготвяне на докладите на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Прокурорската колегия и на Комисията по професионална етика (КПЕ) към Прокурорската колегия, за професионалните и нравствени качества на кандидатите е 17 септември

До 24 октомври т.г. Пленумът на ВСС ще изслуша кандидатите за главен прокурор. Решението  за избор на кандидат се приема с мнозинство не по-малко от седемнадесет гласа от членовете с явно гласуване. 

След като новият главен прокурор бъде избран от колегията, се прави предложение до президента за издаване на указ за назначението му. Президентът има еднократно право да откаже да назначи предложения кандидат, но ако се възползва от това си право, трябва да го мотивира. Ако се стигне до такъв вариант, процедурата се повтаря отначало. 

 

За министър Танева убийството на прасета е "усвояване на месо"
Общество
Урок по история от Дарин Маджаров на връх Шипка
Общество
О, Шипка...На 24 август честваме Шипченската епопея
Общество
За предизборна кампания на гърба на чумата по свинете алармират в с. Г. Росица
Общество
Изложба показва строителите на паметника на връх Шипка
Общество
В област Габрово колели прасетата си мирно, защото разбирали проблема
Общество
Адвокати искат оценка на професионализма и етиката на номинирания за гл. прокурор
Общество
Горещ телефон за сигнали свързани с африканската чума по свинете
Общество
Богомил Петков се ангажира да завърши градежа на храм "Св. Петка"
Общество
Въвежда се санитарна зона около свинефермата на Чакала
Общество
АЕЖ следи действията на прокуратурата срещу журналисти
Общество
Пострадали на пътя, в два от случаите след алкохол
Общество
Мирянин моли Светия синод за мерки срещу игумена на Батошевския манастир
Общество
Идва ли краят на проблема със скитащите коне в балкана?
Общество
Започва умъртвяване на домашните прасета в община Севлиево
Общество
АПИ отчете като завършен ремонта на пътя Севлиево - с. Драгановци
Общество