Днес бе открита процедурата за избор на нов главен прокурор

Днес, 15 юли 2019 г., в 13.30 ч., започна заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, на което ще бъде открита процедурата за избор на главен прокурор на Република България. Съгласно Закона за съдебната власт процедурата се открива не по-рано от шест месеца и не по-късно от четири месеца преди изтичането на мандата на главния прокурор. Мандатът на главния прокурор Сотир Цацаров изтича на 10 януари догодина. 

На 13 юни т.г. Пленумът на ВСС прие времеви график за провеждане на процедурата за избор на главен прокурор, утвърден е и образец на кадрова справка, която наред с личните данни на кандидата, съдържа информация за висшето учебно заведение, в което е завършил „право“, номер на дипломата му, номер и дата на удостоверението за придобита юридическа правоспособност, общия юридически стаж, юридическия стаж извън органите на съдебната власт (ако има такъв), допълнителни квалификации и специализации, степен на владеене на чужди езици.

До 29 юли Пленумът на ВСС трябва да проведе четири заседания за внасяне на предложения за кандидатури за главен прокурор. Предложения могат да правят не по-малко от трима от членове на Прокурорската колегия, както и министърът на правосъдието, като за първи път колегията ще упражни правомощието и отговорността за издигане на кандидатури за главен прокурор. Предложенията се придружават от подробни писмени мотиви и кадрова справка, по образец. Представените документи се публикуват на интернет страницата на ВСС до три работни дни от постъпването им и не по-късно от два месеца преди публичното изслушване.

До 12 август номинираните кандидати следва да представят писмена концепция, която да съдържа информация за личната им мотивация да станат главен прокурор на републиката, да направят анализ и оценка на състоянието на Прокуратурата на Република България, като  очертаят постигнатото и проблемите в досегашната дейност. 

На 12 септември Пленумът на ВСС ще обяви датата, часа и мястото на изслушване на кандидатите за главен прокурор.

Крайният срок за изготвяне на докладите на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Прокурорската колегия и на Комисията по професионална етика (КПЕ) към Прокурорската колегия, за професионалните и нравствени качества на кандидатите е 17 септември

До 24 октомври т.г. Пленумът на ВСС ще изслуша кандидатите за главен прокурор. Решението  за избор на кандидат се приема с мнозинство не по-малко от седемнадесет гласа от членовете с явно гласуване. 

След като новият главен прокурор бъде избран от колегията, се прави предложение до президента за издаване на указ за назначението му. Президентът има еднократно право да откаже да назначи предложения кандидат, но ако се възползва от това си право, трябва да го мотивира. Ако се стигне до такъв вариант, процедурата се повтаря отначало. 

 

Заплатата на кмета на Севлиево е 2 904 лв.
Общество
Министърът на отбраната отличи Румен Гатев с юбилеен медал
Общество
Година по-късно Олег Сенцов получава лично наградата "Сахаров" за 2018 г.
Общество
Коледната добрина за някой в нужда на Мирослав Недялков
Общество
Как точно Борисов подкрепи Севлиево за справяне с водния проблем?
Общество
По 40 лв. коледни добавки за най-бедните пенсионери
Общество
Севлиевският Районен съд е с нов шеф – Станислав Цветков
Общество
Общински съветник за първата си заплата: "Най-лесните пари, които съм изкарвал"
Общество
Вълкът в кошарата – кой ще контролира общинския дърводобив в Севлиево
Общество
В принудителна ваканция са първокласниците на СУ "В. Левски"
Общество
Част от кръговото кръстовище до "Билла" е под вода
Общество
Севлиевски и габровски съдии - срещу поведението на Гешев и Кирилов
Общество
Четири контейнера изгоряха днес заради изхвърлена жарава
Общество
Габровска област е на седмо място в страната по средна работна заплата
Общество
Съдия Валерия Аврамова – с „Личен почетен знак първа степен - златен“
Общество
Глиган на пътя преобърна автомобил с двама пътници край Севлиево
Общество