Търсене

До 30 юни т.г. се очаква концепция за обединяване на висши училища

Севлиево онлайн
До 30 юни т.г. се очаква концепция за обединяване на висши училища

Снимка на Николай Георгиев от Pixabay

До 30 юни т.г. се очаква концепция за обединяване на висши училища. Тя ще бъде изготвена от работна група, създадена специално за целта със заповед на министъра на образованието и науката, а първото й заседание се проведе на 17 март т.г. 

В работната група влизат 10 ректори, определени от Съвета на ректорите, експерти от Министерството на образованието и науката (МОН) и председателят на Националното представителство на студентските съвети. Председател на групата е министър Николай Денков, а негови заместници – заместник-министър проф. Генка Петрова-Ташкова и председателят на Съвета на ректорите проф. Анастас Герджиков. Сред включените ректори са и критици на идеята за създаването на университетски консорциуми – ректорите на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”, на Лесотехническия университет и на Висшето училище по телекомуникации и пощи в София.

Работната група има за задача да изясни възможностите за обединяване на висши училища, като посочи примерни механизми и варианти; да формулира обективни критерии за обединяване; статута на обединението - правосубектност, права и задължения; управителните органи и взаимодействието между тях. От нея се очаква да определи границите на автономията на висшите училища, които ще влизат в бъдещите консорциуми, контролните механизми на държавата върху обединението, както и обхвата на взаимодействие между съставните университети и обединението по отношение на образователни, научни и други дейности.

За изпълнение на задачата председателят и членовете на работната група могат да включват и други професионалисти с необходимата експертиза.

Идеята за обединяване на университети беше представена от министъра на образованието Николай Денков през февруари. Целта й, както министърът обяви, е поне един български университет да влезе в топ 500 на най-добрите в света. Според данните, които тогава министърът изнесе, съществуващата мрежа от университети е силно фрагментирана и включва редица много малки държавни висши училища.

През тази академична година 13 университети имат по-малко от 2000 студенти, а в пет студентите дори са под 1000, сочи изнесеното от просветния министър. Редица университети обявяват множество класирания всяка година и въпреки това трудно запълват или изобщо не успяват да запълнят свободните места. През академичната 2021-2022 г. има висши училища, които са реализирали едва около 60% от утвърдения прием на студенти.  

За преодоляване на посочените проблеми МОН предлага малки висши училища със сходен профил и разположени в близост да се обединят под общо име, с общо или споделено ръководство. 

Срещу идеята му реагира кметът на Габрово Таня Христова. Техническият университет в града е единственият в областта, а бъдещо окрупняване на висшите училища в страната би било щета за региона, написа Христова в писмо до министър Денков.

В позицията си до министъра Таня Христова подчертава, че сливане на специализираните висши учебни заведения в мегаструктура ще централизира образователния процес, ще пренасочи студентите към столицата и най-вече ще прекъсне връзката с бизнеса по места, особено в случаите, където има силно концентриране на промишленост, както в Габрово. Това ще се отрази директно върху развитието на местната икономика и ще доведе до социален дисбаланс.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.