Търсене

До 4 години се бавят някои решения на ТЕЛК, служебното правителство публикува проект за промени в правилника за работа на комисиите

Севлиево онлайн
ТЕЛК в Габрово спира да работи до 14 април

До четири години забава в решението на медицинската експертиза, осъществявана от ТЕЛК по места, отчитат от Министерството на здравеопазването. Една от причините за огромната забава е кадровата обезпеченост на Трудово - експертните лекарски комисии (ТЕЛК). Затова от служебното правителство публикуваха за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

Забавянето в работата на триториалните експертни лекарски комисии е различно при различните комисии. Данните към края на 2022 година показват, че от съществуващите 70 комисии в страната, само 29 (41%) се произнасят в законово определения 3-месечен срок. Между 4 и 6 месеца се произнасят 17 ТЕЛК, до 12 месеца – 9 ТЕЛК и над 12 месеца – 15 ТЕЛК, като най-дългият период на произнасяне достига 4 години.

Мотивите за готвените промени се основават на няколко причини. Основната е недобрата кадрова обезпеченост на ТЕЛК, "поради непривлекателната за лекарите работа, свързана с медицинската експертиза".

Друга причина е значителният интерес от преосвидетелстване във връзка с направени промени в Наредбата за медицинската експертиза, които са благоприятни от гледна точка на интереса на лицата с увреждания. Причина за забавяне на експертизата в някои от процедурите е и възможността за отменяне и връщане за ново разглеждане на експертното решение от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), което понякога забавя окончателното произнасяне с години.

Съществуват и локални причини в някои от комисиите, като например голям интерес от страна на пребиваващи в Турция лица от освидетелстване в ТЕЛК на територията на област Кърджали и други.

Проблем се явява и продължаващата практика ТЕЛК да извършват клинични прегледи на лицата, които се освидетелстват, независимо, че с нормативна промяна още през 2018 година това беше заложено само в случаите, когато наличната медицинска документация не дава категорична картина за здравословното състояние на лицата. Практика на някои ТЕЛК да призовават масово хората с увреждания лично да се явят пред комисиите "не е целесъобразна от гледна точка на гарантиране прозрачност и безпристрастност в медицинската експертиза", отчитат вносителите на проекта за нов правилник.

За да се оптимизира работата на ТЕЛК се предлага да има двойно повече комисии от сега съществуващите, освидетелстването да става изцяло по документи, без да се налага присъствието на човека с увреждане, а заявленията да се разпределят на случаен принцип през електронната система на медицинската експертиза и да се разглеждат от ТЕЛК в цялата страна по реда на постъпването им. С последното се очаква да бъде елиминиран въпроса с "купуването на решения". Освен това е заложено електронно да се съобщава на заинтересованите институции (НОИ, НАП, Агенция за социално подпомагане и др.) за новите решения на ТЕЛК. 

Мнения по промените в правилника за дейността на комисите за медицинска експертиза могат да се правят до 29 май т.г. през Портала за обществени консултации.   

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.