Търсене

До днес се подават заявления за участие в първото класиране за прием в гимназия

Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране. След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.
Емилия Димитрова
От днес се кандидатства за прием в гимназиите, може и онлайн

Днес е последния ден, в който завършилите основно образование ученици могат да подадат заявление за участие в първия етап на класирането за прием в гимназии. Резултатите от това първо класиране трябва да бъдат ясни идната седмица, на 12 юли.

Подаването на заявление за участие в първия, третия и четвъртия етап на класирането е само по електронен път и може да стане от всяко устройство, което има достъп до интернет. При затруднения от страна на ученика или родителите му, от училището - гнездо са длъжни да укажат съдействие, но само в рамките на работния ден. За Севлиево това училище е "Стефан Пешев".

Първият етап на класиране завършва със записване на приетите ученици или с подаване на заявление за участие във второто класиране. Това става чрез директора на училище, в което е приет ученика, и обявяване на свободните места. 

Срокът за записване на приетите ученици на първи етап е от 13 до 17 юли 2023 г. 

Учениците, които не са приети на първи етап от класирането участват автоматично във второто класиране и не е необходимо да подават ново заявление. До 19 юли се обявяват приетите на второ класиране, след което процедурата се повтаря - започва да тече срок за записване. 

От 26 до 27 юли е третият етап на класиране. За него отново се подава заявление. В този етап могат да участват ученици, които до момента не са кандидатствали, не са записани в нито едно училище в страната, не са приети никъде до момента, били са приети по първо желание, но не са се записали или са се записали, но в последствие са изтеглили документите си. 

На финала е последният, четвърти етап, който вече отвежда към първите дни на август. 

На територията на област Габрово функционират шест професионални гимназии, три средни училища и две профилирани гимназии. Делът на професионалните паралелки надвишава повече от два пъти този на профилираните, като е почти 70 % от паралелките във всички училища в областта. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.