Търсене

До края на декември земеделците избират как да облагат доходите си

До края на декември земеделците избират как да облагат доходите

Снимка на David Mark от Pixabay

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2021 година. Това право се упражнява с подаване на декларация пред Националната агенция за приходите, което трябва да стане до 31 декември. 

Изборът, който земеделските производители ще направят е валиден за следващите пет последователни данъчни години и не е необходимо да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация, уточняват от Агенцията.

Новорегистрираните през 2020 г. земеделски производители могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по реда, предвиден за едноличните търговци /чл. 28 от ЗДДФЛ/, като изборът се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за облагане доходите не физически лица за 2020 г. В случай, че желаят да продължат с този ред на облагане през 2021 г. и следващите четири години, е необходимо да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември 2020 г. Образецът на декларацията може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nra.bg

Има няколко начина за подаване на декларацията - лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в офиса на НАП по постоянен адрес, по електронен път чрез портала за електронни услуги на приходната агенция или по пощата.

От Националната агенция за приходите призовават своите клиенти при възможност да отложат посещенията си в офис на ведомството до преустановяването на извънредната епидемична обстановка, като дотогава използват електронните услуги, достъпни с персонален идентификационен код или електронен подпис.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.