До края на декември земеделците избират как да облагат доходите си
Снимка на David Mark от Pixabay

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2021 година. Това право се упражнява с подаване на декларация пред Националната агенция за приходите, което трябва да стане до 31 декември. 

Изборът, който земеделските производители ще направят е валиден за следващите пет последователни данъчни години и не е необходимо да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация, уточняват от Агенцията.

Новорегистрираните през 2020 г. земеделски производители могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по реда, предвиден за едноличните търговци /чл. 28 от ЗДДФЛ/, като изборът се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за облагане доходите не физически лица за 2020 г. В случай, че желаят да продължат с този ред на облагане през 2021 г. и следващите четири години, е необходимо да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември 2020 г. Образецът на декларацията може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nra.bg

Има няколко начина за подаване на декларацията - лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в офиса на НАП по постоянен адрес, по електронен път чрез портала за електронни услуги на приходната агенция или по пощата.

От Националната агенция за приходите призовават своите клиенти при възможност да отложат посещенията си в офис на ведомството до преустановяването на извънредната епидемична обстановка, като дотогава използват електронните услуги, достъпни с персонален идентификационен код или електронен подпис.

 

30 години по-късно: "Гален - фамилия" продължава традицията
Бизнес
„Еко Традекс Груп“ и „Инфрастроежи“ ще ремонтират 5.4 км от източния водопровод
Бизнес
Клиент на "Хелиос" от Силистра спечели автомобил Форд Фокус
Бизнес
Земеделските стопани могат да подават заявления за Ковид-подпомагане
Бизнес
Златен медал за качество за санитарните продукти Ideal Standard и Vidima
Бизнес
Данъчната кампания 2021 г. започва на 11 януари
Бизнес
До края на декември земеделците избират как да облагат доходите си
Бизнес
Стартира 17-то издание на конкурса "Баня на годината"
Бизнес
Започна данъчна кампания 2021 г.
Бизнес
Общината няма да разпределя дивидент от търговските си дружества
Бизнес
Електронни касови бележки ще заместят хартиените
Бизнес
НАП няма да спре да запечатва обекти, но ще бъде снизходителна
Бизнес
Как 30 г. една фамилия пише история и създава традиции
Бизнес
Късметлията на "Хелиос" днес си тръгна със спечеления автомобил
Бизнес
Съдът задължи болницата да върне парите за 39 ортопедични операции
Бизнес
Благотворително: 32 500 лв. събра за Читалището „Севлиево 21 век“
Бизнес