Търсене

До края на март е срокът за регистрация на домашните кучета, напомнят от Община Севлиево

Регистрацията е задължителна и за освободените от такса собственици на четириноги
Севлиево онлайн
Община Севлиево обяви конкурс за управител на приюта за кучета

Илюстративна снимка, кучета в общинския приют

От Община Севлиево напомнят на собствениците на домашни кучета, че срокът за регистрация на четириногите им приятели изтича на 31 март. С регистрирането на животните стопанинът им дължи такса, освен в случаите, когато е освободен от такава. 
 
Освободени от такса са собствениците на кучета по чл.175, ал. 2 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност. В облекчения режим попадат кучета на лица с увреждания, служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка, кучета, използвани от Българския червен кръст, кастрирани животни, както и такива, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект, и ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.
 
Освободени от заплащане на т.нар. "такса куче" са кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране. От общинската администрация изрично подчертават, че свободените от такса собственици, не са освободени от подаване на декларация за притежаване на куче.
 
Таксата за притежаване на куче е определена с общинската Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево, приета от Общинския съвет. За собствениците на четириноги в Севлиево тя е 10 лв. за година, за местностите Крушевски баир и Севлиевски лозя - 8.00 лв. годишно и едва 3 лв. за година е таксата за притежателите на кучета в селата на общината. 
 
Съгласно Закона за местните данъци и такси, в тримесечен срок от датата на придобиването на куче, собственикът подава декларация по образец в общината по постоянния му адрес. В срок до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, следва да се заплати и дължимата такса.
 
За Севлиево таксата се заплаща в Центъра за информация и услуги на гражданите, а за живеещите в селата в съответното кметство или кметско наместничество.
 
Община Севлиево поддържа публичен регистър на домашните кучета. оследните данни в него са за 2022 г., когато новорегистрирани са 12 домашни любимци. 
 
 
Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!