Търсене

До март продължават компенсациите на индустрията заради цените на тока

До март продължават компенсациите на индустрията заради цените н

Компенсациите за индустрията заради високите енергийни цени ще продължат и през първото тримесечие на 2022 г. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на вчерашното му заседание, с което бе одобрена програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия.

Компенсациите към индустрията ще продължат да се предоставят на базата на количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“, с фиксирана сума за всеки мегаватчас използвана електроенергия за всеки отделен месец, като в сумата не е включен ДДС. Размерът на предвидената подкрепа ще се изчислява като 75% от разликата за съответния месец между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) и базовата цена от 185.59 лв/мвтч (средна цена базов товар, пазар ден напред на БНЕБ за м. юли 2021 г.), но не повече от 250 лв/мвтч. Компенсация за клиенти с цени под базовата не се предвижда.

Бюджетът на програмата е в общ размер на 235 млн. лв за месец януари. Компенсациите ще бъдат изплатени до 30 април  2022 г. Tя е част от целия пакет мерки, одобрен от правителството за компенсиране на индустрията и бита във връзка с високия ръст на цените на електроенергията и природния газ, в размер на 1.5 милиарда лева.

След отпадането на мораториума върху цените на електроенергията не се очаква шоково увеличение за битовите потребители, коментира след правителственото заседание премиерът Кирил Петков. Причината са предприетите от правителството мерки за компенсиране на мрежовите оператори за технологичните им разходи, което ограничава необходимостта от съществено поскъпване на мрежовите услуги за всички крайни потребители.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!