Търсене

Двама управители в общинското „Росица“ ЕООД?

Двама управители в общинското „Росица“ ЕООД?

Недоглеждане или съзнателно допуснат пропуск е ситуацията, в която се оказа общинското дружество „Росица“ ЕООД – да има двама управители в един и същ период. И дали от сметките на дружеството са излезли две управленски заплати? Съдете сами.

В средата на март Община Севлиево проведе събеседване с кандидатите да управляват „Росица“ ЕООД. Длъжността освен за управител, е обявена и като главен редактор на вестник „Росица“, който се издава от едноименното дружество, което пък е сто процента общинска собственост. На заседание на ОбС Севлиево на 30 март кметът внесе предложение съветниците да одобрят избора на Минка Минчева, класирана от комисията по оценка на кандидатите на първо място. Решението мина в ОбС и на 3 април 2017 година кметът подписа договор с новоизбраният управител. Договорът влиза в сила в деня на неговото подписване.

Това означава, че кметът е подписал договор с г-жа Минчева, без да изчака решението на ОбС за избора й да влезе в законна сила, т.е. да изтече 14-дневния срок за обжалване или връщане на решението от областния управител.

Въпреки, че новият управител имаше договор за управление, той не пое функциите си, тъй като бе отказано вписване в Търговския ригистър. Отказът за вписването бе мотивиран с това, че назначавайки нов управител, Общинският съвет не бе гласувал освобождаването на стария. Пропускът бе коригиран на 2 май по време на редовно заседание, а на 12 май Христов „издаде“ фирмата на наследничката си.

Договорът на новия управител обаче през времето, през което той на практика не изпълняваше функциите си, бе в сила. Което означава, че на новоизбрания управител на фирмата следва да бъде начислена заплата от най-малко 1200 лв., колкото е определеното първоначално месечно възнаграждение съгласно подписаният с кмета на Севлиево договор за възлагане управлението на „Росица“ ЕООД, плюс задължителните осигурителни вноски.

Ако се окаже, че от касите на „Росица“ ЕООД действително са излезли две заплати за управител, а де факто е имало само един, кой ще понесе отговорността за ощетяването на едно общинско дружество, което има за свой предмет не толкова пешелившата дейност „издаване на местен вестник“?

написано от Емилия Димитрова

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.