Един ден не стига на общинския PR да отговори на един въпрос
снимка: pixabay

• Освободен ли е или не е освободен от длъжност директорът на общинско предприятие "Гори и земи" в Севлиево? Втори ден "Севлиево онлайн" чака отговор от Община Севлиево

Днес в 14.00 ч., когато трябва да започне редовното заседание на общинския съвет в Севлиево, представители на 16 фирми за дърводобив от общината излизат на протест пред сградата на общинската администрация. Едно от исканията на протестиращите е да бъде освободен директорът на общинско предприятие "Гори и земи" Александър Пенков и да бъде обявен конкурс за нов директор. 

Междувременно в публичното пространство се появи неофициална информация, че още в петък, след като исканията на протестиращите бяха публично оповестени, кметът на Севлиево Иван Иванов е освободил Пенков. Вчера "Севлиево онлайн" поиска от Община Севлиево да отрече или потвърди информацията. Искането бе направено чрез служителя за връзки с обществеността Георги Велев в 8.30 ч. сутринта. В личен разговор с Велев в 11.00 ч., той посъветва да изпратим въпроса писмено, защото "разберете, такива са правилата".

По обяд въпросът бе изпратен на електронен адрес, в 15.13 ч. Георги Велев написа "Благодаря ви за запитването. Веднага щом имам информация, ще ви отговоря". В края на работния ден "Севлиево онлайн" отново се свърза с него, за да разберем дали ще получим в рамките на един ден отговор на елементарния въпрос освободен ли е или не ръководителят на една общинска структура. Последва същия отговор: "Когато имам информацията, ще ви я предоставя". 

Кореспонденцията между "Севлиево онлайн" и Георги Велев от късния следобед

До часа, в който е публикуван този текст, отговор от Община Севлиево няма. 

Общинско предприятие „Гори и земи“ в Севлиево е създадено с решение на общинския съвет през януари 2017 г. Предприятието започва работа през април същата година. Дейността му е основана на одобрен от общинския съвет правилник, в който е записано, че „предприятието ще извършва дейности по управлението, стопанисването и опазването на общинските гори и земи, в това число и създаване на нови гори, провеждане на възобновителни, принудителни и санитарни сечи, ползване на дървесина и др. мероприятия, свързани със защита на горите, опазване на горите и вътрешен контрол“.

За директор на новата структура е избран Александър Пенков, който живее във Варна. Според Търговския регистър Пенков е управител и на Държавно ловно стопанство „Шерба“ край Варна, чийто собственик е Министерство на земеделието и горите и член на Управителния съвет на Северноцентралното държавно предприятие в Габрово. Според източници на "Севлиево онлайн" той не живее постоянно в Севлиево, а доколко ефективно управлява предприятието от дистанция, би било добре общинските съветници в града да проявят интерес, след като тяхно е решението за създаване на предприятието. А според гласувания от тях правилник, на "Гори и земи" е вменено опазването и защитаването на общинските гори.

автор: Емилия Димитрова    

 

Един ден не стига на общинския PR да отговори на един въпрос
Коментари
ВиК Севлиево няма, но ВиК-то има "връзки с обществеността"
Коментари
1-ви март - Ден на самодееца. Или кой уби театъра?
Коментари
Не сме свободни. Ние приехме модела
Коментари
Какво свършиха управляващите в Ница? - Само те знаят
Коментари
Гневът – последната спирка след безсилието, или защо изригна Габрово
Коментари
Да се знае кой управлява, гражданите – вън!
Коментари
След пътуването до Франция: изразено намерение за взаимопомощ
Коментари
Плащаме си и за спестената, и за манипулираната информация
Коментари
Защо в Габрово публикуват проекта си за бюджет, а в Севлиево не?
Коментари
Да разобличава всичко, което се крие в тъмата...
Коментари
Знаят ли в Община Севлиево кога е родена Мара Белчева?
Коментари
Как пресконференциите на Община Севлиево станаха събитие
Коментари
Колко публично е публичното обсъждане на бюджета
Коментари
Очаква се икономически подем
Коментари
Много е важно да сме отговорни, дисциплинирани и разумни
Коментари