Един ден не стига на общинския PR да отговори на един въпрос
снимка: pixabay

• Освободен ли е или не е освободен от длъжност директорът на общинско предприятие "Гори и земи" в Севлиево? Втори ден "Севлиево онлайн" чака отговор от Община Севлиево

Днес в 14.00 ч., когато трябва да започне редовното заседание на общинския съвет в Севлиево, представители на 16 фирми за дърводобив от общината излизат на протест пред сградата на общинската администрация. Едно от исканията на протестиращите е да бъде освободен директорът на общинско предприятие "Гори и земи" Александър Пенков и да бъде обявен конкурс за нов директор. 

Междувременно в публичното пространство се появи неофициална информация, че още в петък, след като исканията на протестиращите бяха публично оповестени, кметът на Севлиево Иван Иванов е освободил Пенков. Вчера "Севлиево онлайн" поиска от Община Севлиево да отрече или потвърди информацията. Искането бе направено чрез служителя за връзки с обществеността Георги Велев в 8.30 ч. сутринта. В личен разговор с Велев в 11.00 ч., той посъветва да изпратим въпроса писмено, защото "разберете, такива са правилата".

По обяд въпросът бе изпратен на електронен адрес, в 15.13 ч. Георги Велев написа "Благодаря ви за запитването. Веднага щом имам информация, ще ви отговоря". В края на работния ден "Севлиево онлайн" отново се свърза с него, за да разберем дали ще получим в рамките на един ден отговор на елементарния въпрос освободен ли е или не ръководителят на една общинска структура. Последва същия отговор: "Когато имам информацията, ще ви я предоставя". 

Кореспонденцията между "Севлиево онлайн" и Георги Велев от късния следобед

До часа, в който е публикуван този текст, отговор от Община Севлиево няма. 

Общинско предприятие „Гори и земи“ в Севлиево е създадено с решение на общинския съвет през януари 2017 г. Предприятието започва работа през април същата година. Дейността му е основана на одобрен от общинския съвет правилник, в който е записано, че „предприятието ще извършва дейности по управлението, стопанисването и опазването на общинските гори и земи, в това число и създаване на нови гори, провеждане на възобновителни, принудителни и санитарни сечи, ползване на дървесина и др. мероприятия, свързани със защита на горите, опазване на горите и вътрешен контрол“.

За директор на новата структура е избран Александър Пенков, който живее във Варна. Според Търговския регистър Пенков е управител и на Държавно ловно стопанство „Шерба“ край Варна, чийто собственик е Министерство на земеделието и горите и член на Управителния съвет на Северноцентралното държавно предприятие в Габрово. Според източници на "Севлиево онлайн" той не живее постоянно в Севлиево, а доколко ефективно управлява предприятието от дистанция, би било добре общинските съветници в града да проявят интерес, след като тяхно е решението за създаване на предприятието. А според гласувания от тях правилник, на "Гори и земи" е вменено опазването и защитаването на общинските гори.

автор: Емилия Димитрова    

 

Знаят ли в Община Севлиево кога е родена Мара Белчева?
Коментари
Колко публично е публичното обсъждане на бюджета
Коментари
Как пресконференциите на Община Севлиево станаха събитие
Коментари
Един ден не стига на общинския PR да отговори на един въпрос
Коментари
Не сме свободни. Ние приехме модела
Коментари
Да се знае кой управлява, гражданите – вън!
Коментари
Да разобличава всичко, което се крие в тъмата...
Коментари
Защо в Габрово публикуват проекта си за бюджет, а в Севлиево не?
Коментари
Плащаме си и за спестената, и за манипулираната информация
Коментари
Много е важно да сме отговорни, дисциплинирани и разумни
Коментари
Какво свършиха управляващите в Ница? - Само те знаят
Коментари
Очаква се икономически подем
Коментари
След пътуването до Франция: изразено намерение за взаимопомощ
Коментари
ВиК Севлиево няма, но ВиК-то има "връзки с обществеността"
Коментари
Гневът – последната спирка след безсилието, или защо изригна Габрово
Коментари
1-ви март - Ден на самодееца. Или кой уби театъра?
Коментари