Търсене

Емил Гатев е новият председател на „Севлиево 21 век“

Емил Гатев е новият председател на „Севлиево 21 век“

Директорът на завода за санитарна арматура на „Идеал Стандарт Видима“ Емил Гатев бе избран за председател на сдружение „Севлиево 21 век“, след провелото се снощи Общо събрание на сдружението. Избран бе и нов Управителен човек от девет души, тъй като съгласно устава на организацията, тригодишният мандат на някои от членовете на досегашния Управителен съвет изтече.

В новия ръководен орган на „Севлиево 21 век“ влизат: Валентина Станчева, Данаил Лалев, Валентин Ганев, Емилиян Маринов, Ивайло Костадинов, Станислав Боев, Ценко Цонев и Мирослав Марков.

Общото събрание одобри доклада на досегашния председател на сдружението Момчил Кънев за работата през 2016 година, който бе приет без възражения. Гласуван бе и финансовият отчет на сдружението.

Изображение - 1192 Събранието одобри и някои промени в устава на организацията, които касаят членството, сроковете за внасяне на членски внос и прекратяване на членство. Одобрен бе и нов, по-висок членски внос, който касае 2018 година.

Физическите лица, членуващи в организацията, вече ще плащат 150 лв. годишен членски внос, вместо 100 лв., както бе досега, едноличните търговци – 225 лв., вместо 150 лв., юридическите лица с персонал до 50 човека – 375 лв. годишен членски внос, вместо 250 лв., тези с персонал до 100 човека – 525 лв. вместо 250 лв., фирмите с екип над 100 души – 525 лв. плюс по 1.50 лв. за всеки следващ работник или служител. От тази година в сдружението ще могат да членуват и ЮЛНЦ, като членският внос за тях е 375 лв. за година.

Три предложения към програмата на сдружението за 2017-та бяха направени по време на общото събрание.

Изображение - 1193

Първото дойде от Момчил Кънев, който предложи да се създаде група, която да проучи възможностите за участие на членове на сдружението в местното самоуправление. Това ще рече, че сдружението трябва да се яви със своя листа на местни избори – нещо, което не се хареса на някои от членовете.  Ние не сме политическа организация, това противоречи на нашия устав, бяха част от аргументите. Да не тръгнем по пътя да създаваме партия, казаха други и прогнозираха, че това би довело до разпад на организацията. Бизнесът трябва да намери форма, с която да участва във вземането на решения, които касаят града и общината, смятаха трети. Така решението не бе прието. „Ние направихме опит в тази посока и нашият представител предаде идеите ни“, каза Богомил Петков, без да споменава имена, но явно имаше предвид Христофор Лалев, когото представители на бизнеса издигнаха като водач на листа. А това явно бе намек за това, че Лалев е вносител на предложението да се продаде общинският дял в „Севлиевогаз 2000“, срещу което от „Севлиево 21 век“ реагираха с две декларации.

Изображение - 1194

Второто предложение бе на Силвана Стоева. Тя сподели, че е била на курс за реагиране при спешни състояния заедно със сина си и участието там е било изключително полезно за детето. И предложи сдружението да финансира провеждането на такива курсове в севлиевските училища, за да бъдат децата подготвени, ако се случи да са свидетели или участници в инциденти. Идеята не бе отхвърлена, но и не срещна пълно одобрение. Не стана ясно дали сумата от 13000 в., която Силвана Стоева спомена като разход, ще се плаща всяка година или еднократно, както и доколко това ще обхване всички деца, тъй като в училище всяка година постъпват нови деца, а други излизат. За да се изчистят всички неясноти около предложението на Силвана Стоева, д-р Огнян Пешков предложи да се създаде работна група, която да проучи в детайли идеята и излезе с окончателно предложение.

Изображение - 1195

Да се продължи започналото миналата учебна година обучение в ПГМЕТ, предложи Васил Маринов, чийто старт той е финансирал досега, но се налага да бъде продължено започнатото. А това включва необходимостта от издаване на някои лицензи за преподаватели и купуване на консумативи за стругове.   

Към тези предложения се добавят и заложените в плана за работа на неправителствената организация - изготвяне на  план – стратегия за развитие на бизнес сдружение „Севлиево 21век“ за периода  2017- 2021 г., подкрепа за талантливите деца на Севлиево, връчване на годишните награди на сдружението на отличниците абитуриенти, както и участие на членовете на „Севлиево 21 век“ в различни инициативи в общината.

Сдружение „Севлиево 21 век“ е доброволна, независима, самоуправляваща се организация на интелигенцията в гр. Севлиево за развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването образованието, науката, културата, техниката, технологиите, екологията и физическата култура с цел да обедини и съхрани културната традиция в гр. Севлиево, е записано в Устава на организацията, създадена през 1993 година като „Съюз на работодателите" през 1993 г., а през 1997 г. с решение на Окръжен съд Габрово, е регистрирано като Бизнес сдружение „Севлиево 21 век” с нестопанска цел и свой статут.

 

написано от Емилия Димитрова

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!