Търсене

ЕП започва реформа на правилата за европейски избори, иска общоевропейски избирателен район

Избори във всички страни от ЕС на 9 май, възможност за гласуване по пощата във всички държави членки, определяне на общ минимален изборен праг и възможност 18-годишните да се кандидатират в избори
Днес Европейския парламент гласува нов председател, кандидатите

Сградата на ЕП в Страсбург, снимка на Erich Westendarp от Pixabay

Европейският парламент (ЕП) стартира реформата на Акта за избиране на членове на ЕП с цел преминаване от 27 отделни избори с различни правила към единни европейски избори.

Във вторник Парламентът прие доклад по законодателна инициатива, който има за цел преразглеждането на правилата за европейските избори. Проектът за законодателен акт беше одобрен с 323 гласа "за", 262 гласа "против" и 48 гласа "въздържал се", а придружаващата го резолюция с 331 гласа "за", 257 гласа "против" и 52 гласа "въздържал се".

Съгласно предложената от евродепутатите система всеки избирател ще разполага с два гласа – един за избирането на членове на Европейския парламент в националните избирателни райони и един за избирането на членове на Европейския парламент в избирателния район, обхващащ цялата територия на Съюза, с 28 допълнителни места. За да се гарантира географски баланс в рамките на тези листи, държавите членки ще бъдат разделени на три групи в зависимост от размера на населението си. Листите ще бъдат запълнени с кандидати от всяка от тези групи по пропорционален начин. Общите за целия ЕС листи с кандидати следва да се подадат от европейски изборни субекти, като коалиции от национални политически партии и/или национални сдружения на избиратели или европейски политически партии.

Парламентът също така иска да се реши въпросът с неравенството между половете, като подчертава, че въпреки цялостното подобрение при последните избори, някои държави не са избрали нито една жена за член на ЕП. Текстът предлага въвеждането на листи с редуващи се по полов признак кандидати (zipped lists) или квоти, без да се нарушават правата на небинарните лица.

Другите предложения за „европеизиране“ на изборите включват общ европейски ден за избиране, който да бъде 9 май, предоставяне на право за кандидатиране в избори за европейските граждани, навършили 18 години, определяне на задължителен минимален изборен праг от 3,5% за избирателни райони с повече от 60 места, равен достъп до гласуването на всички граждани, включително лицата с увреждания и възможност за гласуване по пощата. 

Ще бъде създаден нов Европейски избирателен орган, който да наблюдава процеса и да гарантира спазването на новите правила.

Законодателната инициатива на Парламента ще трябва да бъде одобрена с единодушие от Съвета. После докладът ще се върне в Парламента, за да могат евродепутатите да дадат съгласието си. След това той трябва да бъдат одобрен от всички държави членки в съответствие с техните конституционни изисквания. Преговорите със Съвета ще започнат, когато държавите членки приемат своята позиция.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.