Търсене

ЕРП Север ще обезопаси 10 000 ел. стълба, за да осигури безопасност на птиците

Севлиево онлайн
ЕРП Север ще обезопаси 10 000 ел. стълба, за да осигури безопасност на птиците

Проектът бе представен на семинар във Варна, снимка: ЕРП Север

През следващите 5 години ЕРП Север ще обезопаси над 10 000 електрически стълба за предотвратяване на неестествената смъртност на птиците. Проектът, който дружеството ще изпълни съвместно с Българското дружество за защита на птиците, е насочен към петнайсет вида птици, включени в Приложение I на Директивата за птиците, други 10 вида, включени в Червения списък на IUCN и 14 вида, защитени в Европа.

Електроразпределителното дружество ЕРП Север, което обслужва Североизточна България, заедно със своя партньор Българското дружество за защита на птиците, представи във Варна проекта, който спечели финансиране от ЕС в края на миналата година "Safe Sky". Основната му цел е предотвратяване на смъртността сред световно застрашени видове птици, причинена от токов удар и сблъсък с въздушни електропроводи чрез прилагане най-добрите практики сред съвременните решения за тяхната защита.

Грижата за околната среда и опазването на защитените видове е приоритет в работата на дружеството, информират оттам и отчитат, че за последните 18 месеца са поставени близо 18 000 птицезащитни устройства на стойност 957 хиляди лева. Съоръженията са разположени в Североизточна България, където преминават миграционните маршрути на птиците. През последните години важен фокус в дейностите на електроразпределителното дружество е монтирането на птицезащитни устройства и защитни платформи.

Програма LIFE на Европейския съюз, по която ЕРП Север ще получи финансиране, е създадена през 1992 г. За това време е осигурила финансиране на повече от 5 600 проекта в ЕС, като са подкрепени над 6 000 местообитания в Натура 2000. Проектите по компонент „Природа и биологично разнообразие" имат за цел подобряване на опазването на застрашени видове и местообитания. По този начин се подпомага прилагането на директивите за птиците и местообитанията и изграждането на мрежата от защитени зони „Натура 2000".

Няколко амбициозни цели си поставя ЕРП Север по време на реализацията на проекта. Планира се над 10 000 електрически стълба да бъдат обезопасени за предотвратяване на неестествената смъртност на птиците. Ще бъдат обезопасени и електрически междустълбия чрез маркиране на въздушни проводници с 2 000 дивертори в 28 зони по Натура 2000 и ключови коридори между тях. Ще се създаде система за бъдещ мониторинг на смъртността на птиците по всички електропроводи в Североизточна България и ще бъдат осигурени 100 безопасни места за гнездене за два от целевите видове върху електрически стълбове чрез инсталиране на къщички за птици.

Очакванията от изпълнението на дейностите по проект „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“ са за подобряване на общото екологично състояние, развитие на туризма и местната икономика, по-голямо биологично разнообразие и възможности за развиване на орнитоложки туризъм.

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.