Търсене

Готви ли се ЕС за военна конфронтация с Русия?

Ванеса Николова, factcheck.bg
Готви ли се ЕС за военна конфронтация с Русия?

Снимки: Pixabay, Колаж: BeFunky

  • Подвеждащо е да се твърди, че ЕС планира военна конфронтация с Русия.
  • Планът “Военна мобилност 2.0”, стратегията на Европейския съюз за киберотбрана и Директивата за мрежова и информационна сигурност (NIS2) са продължение на дългогодишните опити на ЕС да създаде единна стратегия в областта на сигурността и отбраната.

На 29 ноември 2022 г. в уебсайта Pogled.info се появява текст със заглавие „В подготовка за военна конфронтация с Русия“, като за автор е посочен Леонид Савин.  Публикацията въвежда темата за наскоро представения план за действие „Военна мобилност 2.0“ от Европейската комисия (ЕК) и внушава, че основното предназначение на този документ е подготовката за бъдеща военна конфронтация с Русия. В текста се споменава и за националната отбранителна стратегия на Франция, която също е поставена в подвеждащия контекст на готвен военен сблъсък с Русия.

Изображение - 11609  

Абсолютно идентичен текст се появява на 2 декември 2022 г. в още няколко български уеб страници – spisaniezora.com, informiran.net, vestnikzora.com, thesofiatimes.com, vestnikutro.com. Повечето от тях посочват собствения си сайт за автор, а в informiran.net обозначеният автор е с името Владимир Алексеев.

Текстът от pogled.info и другите български сайтове е дословен превод на руския текст на Леонид Савин, който се появява в електронното издание на Фонда за стратегическа култура на 28 ноември 2022 г.

Почти идентичен текст от същия автор – Леонид Савин, но малко по-детайлен и с друго заглавие – „ЕС: курс към милитаризация“ (от руски: ЕС: курс на милитаризацию), се появява в руския уебсайт geopolitika.ru на 2 декември.

Според информация в сайта geopolitika.ru Савин е анализатор на геополитически теми, главен редактор на geopolitika.ru от 2008 г. и член на военно-научно общество към Министерството на отбраната на Русия. Текстът на Савин за ЕС е публикуван още на испански и португалски в geopolitika.ru, съответно на 9 и 26 декември 2022 г.

Изображение - 11610  

Внушението, което се създава с тези текстове, е, че всички механизми, проекти и документи са по някакъв начин свързани с планове на ЕС за бъдещ военен конфликт с Русия.

Подвеждащата интерпретация обхваща основни стратегически документи на ЕС:

  • Плана за действие “Военна мобилност 2.0”;
  • Постоянното структурирано сътрудничество (PESCO);
  • Директивата за мрежова и информационна сигурност (NIS2);
  • Стратегията на ЕС за киберотбрана (в българските текстове се говори за “киберзащита”).

Какво представлява планът за военната мобилност на ЕС

Темата за военната мобилност е важна за ЕС далеч преди началото на войната в Украйна, каквото хипотеза се опитва да наложи текстът на Леонид Савин.

Военната мобилност заляга и като една от основните съвместни цели в декларацията за сътрудничество между ЕС и НАТО от юли 2016 г.

През ноември 2017 г. ЕК обявява, че улесняването на движението на жива и нежива военна сила е необходимо за сигурността на европейските граждани и за изграждането на по-ефективен и обединен Съюз.

Подобряването на военната мобилност в ЕС се превръща и в една от основните цели на Постоянното структурирано сътрудничество (Permanent Structured Cooperation, PESCO), официално задействано през декември 2017 г. с участието на 25 страни членки (без Дания и Малта).

Постоянното структурирано сътрудничество в областта на политиките по отбраната и сигурността е въведено като понятие за пръв път в Договора от Лисабон. То предвижда възможността страните членки на ЕС да си сътрудничат по-тясно в областта на сигурността и отбраната. Целта е да се позволи на желаещите и способни страни да развиват съвместно своите отбранителни способности, да инвестират в общи проекти и да подобрят оперативната готовност и приноса на въоръжените си сили.

Всичко това довежда до създаването на план за действие „Военна мобилност“ от ЕК през 2018 г., който е представен като серия от оперативни мерки, с цел да се преодолеят физическите, процедурните и законовите пречки пред военната мобилност в ЕС. Темите за отбраната и киберсигурността залягат и в обръщението на тогавашния председател на ЕК Жан-Клод Юнкер пред Европейския парламент през септември 2017 г.

Обновеният план за военна мобилност

Руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. e повод ЕК да преразгледа плана за действие „Военна мобилност“. Така се появява обновената версия „Военна мобилност 2.0“, която е публикувана на 10 ноември 2022 г. Паралелно с това излиза и документът за стратегията на ЕС в киберотбраната.

Ревизирането на плана за военната мобилност и публикуването на стратегия за киберотбрана в Съюза се обосновава от ЕК с “нестабилната обстановка вследствие на руската агресия срещу Украйна и с цел ЕС да повиши способността си да защитава гражданите и инфраструктурата си”. Новата визия е с времеви хоризонт до 2026 г. и  се фокусира върху изграждането на ефективна мрежа за военна мобилност в ЕС.

В плана е отделено внимание и на предвидените партньорства с други организации, съюзи и отделни държави по изпълнението на заложените цели. Затвърждава се сътрудничеството между ЕС и НАТО в областта на сигурността и отбраната. Окуражават се и съвместните действия по изграждането на мрежа за военна мобилност на страните от ЕС с регионални партньори. Специално внимание се обръща на Украйна, Молдова и Западните Балкани. Канада, Норвегия и САЩ също са част от проекта „Военна мобилност“ от 2021 г.

На 15 ноември 2022 г. Съветът на ЕС приема решение, с което потвърждава, че участието и на Великобритания в проекта „Военна мобилност“ отговаря на общите условия, след като Обединеното кралство също изразявя желание да се присъедини.

В плана изрично е подчертано, че всички действия на държавите членки трябва да бъдат съобразени и да не противоречат на националните им законодателства и национални стратегии в областта на отбраната.

Планът „Военна мобилност 2.0“ не е подготовка на ЕС за война с Русия, както се твърди в разпространяваната статия на Савин, а е отговорът на руската агресия в Украйна от страна на Съюза, който се стреми към единство и сътрудничество в областта на сигурността и отбраната.

Киберсигурност и киберотбрана в ЕС

 

Темата за киберсигурността е в дневния ред на ЕС много преди Русия да нахлуе в Украйна. Още през 2016 г. е приета директивата за мрежова и информационна сигурност NIS (EU 2016/1148), която е първият опит за изграждането на общо европейско законодателство в сферата на киберсигурността.

През декември 2020 г. ЕК предлага актуализиране на директивата. Тя е ревизирана, за да може съдържанието ѝ да отговоря на съвременните предизвикателства в киберпространството. Новият вариант NIS2 (EU 2022/2555) е одобрен от Европейския парламент и публикуван в Официалния вестник на Европейския Съюз през декември 2022 г. 

Междувременно на 10 ноември 2022 г., заедно с плана за действие „Военна мобилност 2.0“ ЕК публикува и документ за политиките в областта на киберотбраната за създаването на съвместна стратегия на страните от ЕС. В съобщението се описват опасностите, пред които е изправен Съюзът в контекста на хибридната война. 

Според ЕК хибридните заплахи идват от държавни или недържавни субекти, които се опитват да се възползват от уязвимите страни на ЕС в своя полза чрез употребата на смесица от мерки – дипломатически, военни, икономически, технологични, като същевременно остават извън рамките на конвенционалната война. 

Един от аспектите, върху които се акцентира най-силно, е необходимостта от тясно сътрудничество между военния и гражданския сектор.

Още през 2020 г. ЕС налага първите по рода си санкции за организирането на кибератаки. Санкционирани са физически лица и компании от Северна Корея, Китай и Русия, включително руското военно разузнаване. 

Проверено:

Подвеждащо е да се твърди, че ЕС планира военна конфронтация с Русия с опитите си да подобри военната мобилност и нивото на киберсигурност и отбрана в Съюза. Нито планът “Военна мобилност 2.0”, нито стратегията на ЕС за киберотбрана, нито Директивата за мрежова и информационна сигурност (NIS2) намекват за подготовката на ЕС за военно противопоставяне на Русия. Такъв тип твърдения са част от пропагандата на Кремъл, която представя Русия в ролята на жертва, застрашена от колективния и враждебен Запад. Повече за пропагандната машина на Москва прочетете туктуктук и тук.

Източници:

EU Policy on Cyber Defence, 10.11.2022

Action plan on military mobility 2.0, 10.11.2022: https://defence-industry-space.ec.europa.eu/system/files/2022-11/Action%20plan%20on%20military%20mobility%202.0.pdf

The NIS2 Directive: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689333/EPRS_BRI(2021)689333_EN.pdf

Revue nationale stratégique, 2022: http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2022/11/revue-nationale-strategique-07112022.pdf

Leonid Savin, profile: https://www.geopolitika.ru/en/person/leonid-savin

The European Union is stepping up efforts to improve military mobility: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_4385

Defence cooperation: Council establishes Permanent Structured Cooperation (PESCO), with 25 member states participating: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/11/defence-cooperation-pesco-25-member-states-participating/

Permanent Structured Cooperation (PESCO) first collaborative PESCO projects – Overview: https://www.consilium.europa.eu/media/32079/pesco-overview-of-first-collaborative-of-projects-for-press.pdf

Joint EU-NATO declaration: https://www.consilium.europa.eu/media/21481/nato-eu-declaration-8-july-en-final.pdf

Action Plan on military mobility: EU takes steps towards a Defence Union: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_2521

PRESIDENT JEAN-CLAUDE JUNCKER’S State of the Union Address 2017*: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_17_3165

Military Mobility: https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/military-mobility_en

ПСС: Обединеното кралство ще бъде поканено да участва в проекта „Военна мобилност“: https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2022/11/15/pesco-the-uk-will-be-invited-to-participate-in-military-mobility-project/

Military Mobility: EU proposes actions to allow armed forces to move faster and better across borders: https://transport.ec.europa.eu/news/military-mobility-eu-proposes-actions-allow-armed-forces-move-faster-and-better-across-borders-2022-11-10_en

European Commission launches new defense package, with military mobility and cyber focus: https://breakingdefense.com/2022/11/european-commission-launches-new-defense-package-with-military-mobility-and-cyber-focus/

The Rewriting of the EU’s Military Strategy: https://finabel.org/the-rewriting-of-the-eus-military-strategy/

ЕС: Курс на милитаризацию: https://www.geopolitika.ru/article/es-kurs-na-militarizaciyu

PESCO-factsheet: https://www.eeas.europa.eu/eeas/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet-0_en

PESCO: https://www.pesco.europa.eu/

PERMANENT STRUCTURED COOPERATION (PESCO): https://eda.europa.eu/what-we-do/EU-defence-initiatives/permanent-structured-cooperation-(PESCO)

MILITARY CAPABILITIES: “EUROPE STILL LACKS STRATEGIC ENABLERS”: https://eda.europa.eu/webzine/issue11/interview/military-capabilities—europe-still-lacks-strategic-enablers

A Strategic Compass for a stronger EU security and defence in the next decade: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-security-and-defence-in-the-next-decade/

The Strategic Compass of the European Union: https://www.strategic-compass-european-union.com/

NIS Directive: https://www.enisa.europa.eu/topics/cybersecurity-policy/nis-directive-new

The NIS 2 Directive: https://www.nis-2-directive.com/

From stricter reporting rules to a new cyber threat hub, the EU is upgrading its cybersecurity law: https://www.weforum.org/agenda/2022/12/cybersecurity-european-union-nis/

Cyber Defence: EU boosts action against cyber threats: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6642

Cybersecurity: Parliament adopts new law to strengthen EU-wide resilience: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49608/cybersecurity-parliament-adopts-new-law-to-strengthen-eu-wide-resilience

Hybrid Threats: https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/hybrid-threats_en

Публикацията е създадена с подкрепата на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието е изцяло на Factcheck.bg.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.