Търсене

И тази година в училища в селата ще учат в слети паралелки

И тази година в училища в селата ще учат в слети паралелки

В понеделник, на 11 септември, е насрочено редовно заседание на Общински съвет Севлиево, на което една от внесените за обсъждане точки е утвърждаване на училищната мрежа в община Севлиево за новата учебна година. Съгласно предложението на кмета д-р Иван Иванов, през учебната 2017/2018 година ученици от общината ще учат в маломерни и слети паралелки, поискани от директорите на учебните заведения.

Съгласно действащата у нас нормативна уредба минималният брой ученици за сформиране на паралелка от първи до четвърти клас е 16, а за пети до дванадесети клас е 18. Сформирането на самостоятелна паралелка под този норматив (маломерна паралелка), както и събиране на ученици от два класа в една паралелка (слята паралелка) се допуска с разрешение на финансиращия орган. Затова от Общината пледлагат следната организация в селата, където училищата не са успели да съберат достатъчен брой деца за сформиране на паралелки по норматив.

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с.Петко Славейков, ще има една паралелка със седем ученици в първи клас, две маломерни паралелки в трети и пети клас и две слети паралелки, в които едновременно ще учат децата от втори и четвърти и шести и седми клас.

В ОУ „Св. Солунски братя”, с.Крамолин ще има три паралелки с под 10 ученици в пети, шести и седми клас, две маломерни паралелки в първи и четвърти клас и две слети паралелка за учениците от втори и трети клас.

Три маломерни паралелки ще има в ОУ „Христо Ботев”, с.Добромирка. Те ще бъдат за учениците от пети, шести и седми клас. В слети паралелки ще се учат децата от първи и втори, трети и четвърти клас.

ОУ „Емилиян Станев”, с. Ряховците, ще има една паралелка с 8 ученици в шести клас, една маломерна паралелка в седми клас и 2 слети паралелки за учениците от първи и втори, трети и четвърти клас.

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Градница, през тази учебна година ще има една паралелка с осем ученици в пети клас, четири маломерни паралелки в първи, втори, шести и седми клас и в една слята паралелка ще се обучават децата от трети и четвърти клас.

Няма да има слети паралелки в ОУ „Васил Левски”, с. Шумата, където ще има само шест маломерни паралелки, както и в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с.Душево, където ще има три маломерни паралелки.

През новата учебна година 1056 деца ще бъдат обгрижвани в пет детски градини. От тях яслени групи ще посещават 143. През настоящата учебна година съгласно новия закон за предучилищно и училищно образование, се допуска записване на деца на 2-годишна възраст в смесените групи на детските градини. В селата на общината са приети нови 22 деца на тази възраст. Обхванатите деца в детските градини на територията на общината на възраст 3-4 години са 440, а записаните в задължителна предучилищна подготовка 5-6 годишни деца са 451.

Детски комплекс „Йовко Йовков”, съгласно новия закон за предучилищно и училищно образование, е със статут на център за подкрепа за личностно развитие. В него през новата учебна година ще бъдат включени 410 ученици в извънкласни дейности. От тях 390 ще са обхванати в постоянни групи, а 20 ще са във временно действащи групи през учебната година и ваканциите.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.