Търсене

Интеграция на бежанците от Украйна: Нужни са повече сътрудничество и усилия (видео)

Бюро на Европейския парламент в България
Интеграция на бежанците от Украйна: Нужни са повече сътрудничество и усилия (видео)

Дискусията „Пътят пред украинските бежанци в Европа и в България“ се проведе на 29 април, снимка: Бюро на ЕП в България

Необходимо е да се положат повече усилия за пълноценната интеграция на украинските бежанци в обществения живот в България, както и да се създаде единен държавен орган, отговарящ за нея. Около тази теза се обединиха участниците в дискусията „Пътят пред украинските бежанци в Европа и в България“, организирана от Бюрото на Европейския парламент в България на 29 април.

В първата част на дискусията участниците обсъдиха кризисните мерки в областта на миграцията и убежището, приети в подкрепа на бежанците в последните няколко седмици. По думите на Калина Константинова, заместник министър-председател по ефективно управление, България показва лидерство и непоколебимост в областта на бежанската закрила, като в рамките на две седмици е разработена нова система за издаване на документи на всички кандидати за убежище.

Според Петя Караянева, съветник по закрилата към Върховния комисариат на ООН за бежанците в България, ВКБООН високо оценява всички усилия на България и предприетите законодателни промени в редица сфери, като здравеопазване, образование и социални грижи, но е нужно бежанците да бъдат защитени и от реалния риск от трафик и експлоатация при навлизане в България.

Изображение - 10684В първата част на дискусията участниците обсъдиха кризисните мерки в областта на миграцията и убежището, приети в подкрепа на бежанците в последните няколко седмици, снимка: Бюро на ЕП в България  

Елена Йончева, член на Европейския парламент (С&Д), отбеляза, че още през март Европейският парламент е одобрил финансиране за посрещането за бежанската вълна от Украйна, като е била постигната бързо и координация между държавите членки и Европейска комисия. Тя напомни, че още в рамките на първата седмица на войната бе активирана директивата за временна закрила, която дава възможност за бърза обработка на документи на пристигащите лица.

Във втората част на дискусията бяха обсъдени основните пречки пред украинските бежанци в България, както и предизвикателствата пред организациите, които им помагат. Според Олена Шопова, активист на Сдружението на украинските организации в България „Мати Украйна“, основни проблеми пред бежанците са практическите трудности в здравеопазването и социалните услуги, като намирането на личен лекар, здравно осигуряване, място в детска градина или училище за деца, търсещи закрила.

Изображение - 10685Във втората част на дискусията бяха обсъдени основните пречки пред украинските бежанци в България, както и предизвикателствата пред организациите, които им помагат, снимка: Бюро на ЕП в България  

В допълнение д-р Надежда Тодоровска, заместник-генерален директор и ръководител на направление „Социално-оперативни дейности“ към Българския червен кръст, заяви, че близо половината средства за лечение в България се покриват извън Здравната каса чрез доплащане, което е тежест и за бежанците. Според Кина Събева, председател на Българския съвет за бежанци и мигранти, интеграцията в България трябва да се подобри чрез по-приобщаващи и по-бързи мерки в помощ на бежанците, като държавата трябва да определи държавен орган, който пряко да отговаря за интеграцията на бежанците.

В третата част на дискусията участниците обсъдиха целите и предизвикателствата пред институциите, които оказват подкрепа на украинските бежанци. Мариана Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците, заяви, че украинци вече са получили статут на хуманитарна закрила.

Изображение - 10686В третата част на дискусията участниците обсъдиха целите и предизвикателствата пред институциите, които оказват подкрепа на украинските бежанци, снимка: Бюро на ЕП в България  

От своя страна Андрей Новаков, член на Европейския парламент (ЕНП) посочи, че Европейският съюз е реагирал адекватно и навреме, за да посрещне настоящия бежански поток от Украйна. В рамките на седмици бе осигурена значителна финансова подкрепа за всяка страна, която приема украински бежанци, отбеляза той и подчерта, че за да се избегне забавяне, ще има разходи, които ще бъдат допустими за възстановяване със задна дата.

Стоян Темелакиев, заместник-министър на вътрешните работи, заяви, че настаняването на бежанци чрез струпването им в хотели създава риск за сигурността от престъпни посегателства спрямо тези хора, но МВР се справя успешно, включително с регистрацията и с прилагането на завишен контрол на границите. Красимира Величкова, съветник на вицепремиера Калина Константинова и член на Оперативната координационна група, заяви, че предстоящи законодателни промени предвиждат  гражданите с временна закрила да бъдат третирани от здравната система като български граждани.

Гледайте цялата дискусия, модерирана от Надежда Цекулова, във видеото

e.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.