Търсене
На 27 януари Програма Достъп До Информация (ПДИ) проведе международна конференция "Достъпът до информация - постижения и предизвикателства"

Историята на Закона за достъп до обществена информация и тази на ПДИ са свързани

Историята на Закона за достъп до обществена информация и тази на ПДИ са свързани

Екранна снимка от онлайн конференцията

Близо сто участници – представители на държавната и общинска администрация, неправителствени организации, съдии и адвокати, представители на дипломатическия корпус, членове на Международната мрежа на застъпниците за свобода информация (FOIAnеt), взеха участие в работата на конференцията, посветена на 21 години опит в прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в България. 

Конференцията беше открита от д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, която подчерта, че „историята на ЗДОИ и неговото прилагане е свързана с историята на ПДИ". Тази година Програма Достъп до информация навърши 25 години от своето основаване. Законът за достъп до обществена информация бе приет през лятото на 2000 г. В хода на прилагането на закона излязоха някои проблеми, които трябваше да бъдат решени. Законът бе променян няколко пъти и все в позитивен план. Това, че днес има толкова хора на онлайн конференцията е показателно за интереса към темата, подчерта д-р Жулева

Отвореното управление е начин на мислене. Гражданският контрол е в центъра на отвореното управление. Натискът трябва да идва именно от гражданския сектор, а за да може той да бъде осъществяван ефективно, трябва да има достатъчно информация за това какво се случва“, сподели министърът на електронното управление Божидар Божанов.

Постиженията от приемането, измененията и прилагането на ЗДОИ представи адв. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ. Предизвикателствата пред развитието на Платформа за достъп до обществена информация представи Ралица Величкова, експерт от Дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерски съвет. Законодателство и предизвикателствата, свързани с повторното използване на информация представи Калина Георгиева, държавен експерт в Държавна агенция „Електронно управление“. Примери от практиката представи адв. Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ.

Опитът на неправителствените организации при търсене на информация от европейските институции представиха Хелън Дарбишър, изпълнителен директор на Access Info Europe и Джейн Килпатрик, изследовател в Statewatch. Игор Разкладай, заместник директор и главен експерт по медийно право в Център за демокрация и върховенство на закона (CEDEM), Украйна, представи опитът на CEDEM за ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи.

Предизвикателствата пред наблюдението на изпълнението на законодателството за достъп до информация бе фокус на втория панел от онлайн конференцията. Хелън Дарбишър представи съществуващите методологии за оценка на законодателството за достъп до информация на международно ниво. Главният секретар на Министерски съвет Красимир Божанов представи натрупания опит от обобщаването на данните от годишните отчети за изпълнението на ЗДОИ от административните структури на изпълнителната власт, част от правителствените доклади за състоянието на администрацията. Д-р Гергана Жулева представи методологията и уеб базираните резултати от годишния одит на активната прозрачност на институциите в България, който ПДИ провежда от 2010 година.

Историята на прилагане на законодателството за достъп до информация през опита от натрупаната съдебна практика представиха адвокатите Александър Кашъмов, Кирил Терзийски и Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ.

Подробности от представянията на панелистите и резултати от дискусиите по време на конференцията очаквайте в Месечния информационен бюлетин на ПДИ: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!