Изнасят опасните отпадъци от с. Сенник до края на август
Преди проверките е имало разхвърляни кашони, след тях, не, категорични са от РИОСВ В. Търново, снимка: Община Севлиево

До края на август отпадъците, които се съхраняват на площадка в имот в с. Сенник, ще бъдат изнесени от селото. Това става ясно от съобщение на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново след поредна проверка на място на 19 юли, в петък. До тази дата фирмата, стопанисваща имота в севлиевското село, трябваше да е изпълнила предписанията от екоинспекцията и да приведе имота според изискванията на законодателството в областта съхранение на опасни отпадъци.

На проверката са присъствали освен експерти на инспекцията, кметът на с. Сенник и служители на РУ на МВР-Севлиево. На място е било и упълномощено лице на дружеството „Еко Инвестмънт България“ ЕООД, стопанисващо обекта и притежател на разрешителното за съхранение на опасни отпадъци.

Достъпът до имота в с. Сенник с площадка за съхранение на отпадъци е ограничен - порталът е заключен, поставена е табела, която обозначава, че в мястото се съхраняват опасни отпадъци, информират от Регионалната инспекция във Велико Търново. "При проверката е установено, че всички точки на предписанието са изпълнени в срок. Възстановен и заключен е входът на сградата, всички разпилени отпадъци са почистени. Дружеството е обособило отпадъците в зони за съхранение, които са обозначени съгласно Наредбата за класификация на отпадъците".

В протокола от проверката е вписана забележка от упълномощеното лице на дружеството, че до края на месец август т.г. площадката ще бъде освободена от наличните отпадъци.

РИОСВ - Велико Търново ще продължи да осъществява контрол за спазване на условията в издаденото разрешително по Закона за управление на отпадъците, уточняват оттам. 

Част от отпадъците се съхраняват в метални бидони, снимка: Община Севлиево

На въпроси, изпратени от "Севлиево онлайн" до Община Севлиево на 16 юли т.г., с които бе поискана информация за действията от страна на общинската администрация относно съхранението на опасни отпадъци в селото, днес отговориха, че след сигнали за товаро-разтоварна дейност и съхранение на опасни отпадъци в частен имот на територията на селото, на 11 юни т.г. служители на Общината са извършили проверка на място, "при която се установи наличие на опасни отпадъци от производствена дейност с различен състав и произход, съхранявани в имот от плана на село Сенник, предназначен за производствена дейност". 

На следващия ден заместник-кметът Невена Тодорова е изпратила писмо до еко-инпекцията в Търново с молба да се провери дали отпадъците се съхраняват законосъобразно и безопасно. 

От отговора на РИОСВ – Велико Търново, след извършената от тяхна страна проверка, става ясно, че на площадката са налични утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества, както и утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества.

"Въпреки че в хода на проверката не е констатирано съхранение на отпадъци извън разрешената за целта територия и че отпадъците се съхраняват в съответните опаковки, съобразно с техния състав и свойства, жителите на селото сигнализират за проблем. Хората смятат, че отпадъците не се съхраняват по посочените начини, както и че обектът не е охраняван и достъпът до него не е ограничен, което става ясно и от направените снимки", уточняват от Община Севлиево. Затова на 11 юли т.г. с второ писмо оттам искат да бъде направена проверка за съответствието на площадката за съхранение на опасни отпадъци с условията на приложимото законодателство.

Същия ден от РИОСВ – Велико Търново правят предписания на фирмата, която ползва имота, в срок до 19.07.2019 г. да се извърши почистване на разпилените извън територията на сградата отпадъци, представляващи прахови бои и да се извърши преопаковане на компрометираните опаковки, да се ограничи достъпа до имота и до помещенията за съхраняване на отпадъци чрез заключване на входовете, да се извърши обозначаване на зоните за съхраняване на отпадъци с табели, съдържащи шестцифрен код и наименование за съответния отпадък, съгласно Наредба за класификация на отпадъците.

В изпратеното днес от общинската администрация в Севлиево се казва още, че имотът е собственост на Христофор Христов. 

 

 

За министър Танева убийството на прасета е "усвояване на месо"
Общество
Урок по история от Дарин Маджаров на връх Шипка
Общество
О, Шипка...На 24 август честваме Шипченската епопея
Общество
За предизборна кампания на гърба на чумата по свинете алармират в с. Г. Росица
Общество
Изложба показва строителите на паметника на връх Шипка
Общество
В област Габрово колели прасетата си мирно, защото разбирали проблема
Общество
Адвокати искат оценка на професионализма и етиката на номинирания за гл. прокурор
Общество
Горещ телефон за сигнали свързани с африканската чума по свинете
Общество
Богомил Петков се ангажира да завърши градежа на храм "Св. Петка"
Общество
Въвежда се санитарна зона около свинефермата на Чакала
Общество
АЕЖ следи действията на прокуратурата срещу журналисти
Общество
Пострадали на пътя, в два от случаите след алкохол
Общество
Мирянин моли Светия синод за мерки срещу игумена на Батошевския манастир
Общество
Идва ли краят на проблема със скитащите коне в балкана?
Общество
Започва умъртвяване на домашните прасета в община Севлиево
Общество
АПИ отчете като завършен ремонта на пътя Севлиево - с. Драгановци
Общество