Изнасят опасните отпадъци от с. Сенник до края на август
Преди проверките е имало разхвърляни кашони, след тях, не, категорични са от РИОСВ В. Търново, снимка: Община Севлиево

До края на август отпадъците, които се съхраняват на площадка в имот в с. Сенник, ще бъдат изнесени от селото. Това става ясно от съобщение на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново след поредна проверка на място на 19 юли, в петък. До тази дата фирмата, стопанисваща имота в севлиевското село, трябваше да е изпълнила предписанията от екоинспекцията и да приведе имота според изискванията на законодателството в областта съхранение на опасни отпадъци.

На проверката са присъствали освен експерти на инспекцията, кметът на с. Сенник и служители на РУ на МВР-Севлиево. На място е било и упълномощено лице на дружеството „Еко Инвестмънт България“ ЕООД, стопанисващо обекта и притежател на разрешителното за съхранение на опасни отпадъци.

Достъпът до имота в с. Сенник с площадка за съхранение на отпадъци е ограничен - порталът е заключен, поставена е табела, която обозначава, че в мястото се съхраняват опасни отпадъци, информират от Регионалната инспекция във Велико Търново. "При проверката е установено, че всички точки на предписанието са изпълнени в срок. Възстановен и заключен е входът на сградата, всички разпилени отпадъци са почистени. Дружеството е обособило отпадъците в зони за съхранение, които са обозначени съгласно Наредбата за класификация на отпадъците".

В протокола от проверката е вписана забележка от упълномощеното лице на дружеството, че до края на месец август т.г. площадката ще бъде освободена от наличните отпадъци.

РИОСВ - Велико Търново ще продължи да осъществява контрол за спазване на условията в издаденото разрешително по Закона за управление на отпадъците, уточняват оттам. 

Част от отпадъците се съхраняват в метални бидони, снимка: Община Севлиево

На въпроси, изпратени от "Севлиево онлайн" до Община Севлиево на 16 юли т.г., с които бе поискана информация за действията от страна на общинската администрация относно съхранението на опасни отпадъци в селото, днес отговориха, че след сигнали за товаро-разтоварна дейност и съхранение на опасни отпадъци в частен имот на територията на селото, на 11 юни т.г. служители на Общината са извършили проверка на място, "при която се установи наличие на опасни отпадъци от производствена дейност с различен състав и произход, съхранявани в имот от плана на село Сенник, предназначен за производствена дейност". 

На следващия ден заместник-кметът Невена Тодорова е изпратила писмо до еко-инпекцията в Търново с молба да се провери дали отпадъците се съхраняват законосъобразно и безопасно. 

От отговора на РИОСВ – Велико Търново, след извършената от тяхна страна проверка, става ясно, че на площадката са налични утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества, както и утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества.

"Въпреки че в хода на проверката не е констатирано съхранение на отпадъци извън разрешената за целта територия и че отпадъците се съхраняват в съответните опаковки, съобразно с техния състав и свойства, жителите на селото сигнализират за проблем. Хората смятат, че отпадъците не се съхраняват по посочените начини, както и че обектът не е охраняван и достъпът до него не е ограничен, което става ясно и от направените снимки", уточняват от Община Севлиево. Затова на 11 юли т.г. с второ писмо оттам искат да бъде направена проверка за съответствието на площадката за съхранение на опасни отпадъци с условията на приложимото законодателство.

Същия ден от РИОСВ – Велико Търново правят предписания на фирмата, която ползва имота, в срок до 19.07.2019 г. да се извърши почистване на разпилените извън територията на сградата отпадъци, представляващи прахови бои и да се извърши преопаковане на компрометираните опаковки, да се ограничи достъпа до имота и до помещенията за съхраняване на отпадъци чрез заключване на входовете, да се извърши обозначаване на зоните за съхраняване на отпадъци с табели, съдържащи шестцифрен код и наименование за съответния отпадък, съгласно Наредба за класификация на отпадъците.

В изпратеното днес от общинската администрация в Севлиево се казва още, че имотът е собственост на Христофор Христов. 

 

 

Съдия Валерия Аврамова – с „Личен почетен знак първа степен - златен“
Общество
По 40 лв. коледни добавки за най-бедните пенсионери
Общество
Как точно Борисов подкрепи Севлиево за справяне с водния проблем?
Общество
Севлиевският Районен съд е с нов шеф – Станислав Цветков
Общество
Севлиевски и габровски съдии - срещу поведението на Гешев и Кирилов
Общество
Министърът на отбраната отличи Румен Гатев с юбилеен медал
Общество
Глиган на пътя преобърна автомобил с двама пътници край Севлиево
Общество
В принудителна ваканция са първокласниците на СУ "В. Левски"
Общество
Част от кръговото кръстовище до "Билла" е под вода
Общество
Година по-късно Олег Сенцов получава лично наградата "Сахаров" за 2018 г.
Общество
Коледната добрина за някой в нужда на Мирослав Недялков
Общество
Заплатата на кмета на Севлиево е 2 904 лв.
Общество
Габровска област е на седмо място в страната по средна работна заплата
Общество
40-годишна севлиевка спря дрегера на 3.19 промила
Общество
Общински съветник за първата си заплата: "Най-лесните пари, които съм изкарвал"
Общество
Вълкът в кошарата – кой ще контролира общинския дърводобив в Севлиево
Общество