Изтича срокът за участие в първото класиране за гимназиите

Днес, 26 юни 2018 г., е последният ден, в който кандидат-гимназистите подават документи за участие в първия етап на класирането за гимназиите. Комисиите в училища гнезда ще работят до 18.00 часа, съобщават от Регионалното управление по образованието в Габрово. За Севлиево документи се подават в Основно училище "Стефан Пешев". 

При кандидатстване в друга област кандидатите трябва да приложат към останалите документи копие на служебната бележка с резултатите от приемните изпити, а оригиналът на бележката се представя за сверяване.

Списъците с приетите на първи етап на класиране ученици, кандидатстващи за държавни и общински училища, се обявяват в срок до 3 юли 2018 г. включително в училищата – гнезда по общини. А във всяко училище се обявяват списъци с приетите ученици по паралелки. Резултатите могат да бъдат проверени и на електронния сайт на МОН, проверката става с входящ номер и ЕГН. 

За втора година заявленията за кандидатстване в профилираните и професионалните гимназии могат да се подават и онлайн на https://priem.mon.bg. Достъпът до страницата за е чрез входящ номер и уникален 10-цифрен код, записани в служебната бележка за явяване на националните външни оценявания. 

 

Яна Пенчева и проекта "Да колонизираме Марс" отличи фондация "Еврика"
Образование
Инж. Кунев от ПГМЕТ премина обучение в ЦЕРН
Образование
Три последователни дни Севлиево бе сцена на науката
Образование
Училищно настоятелство почете пенсионирали се учители
Образование
Гимназия "Ген. Иван Бъчваров" чества своите 56 години
Образование
Доброволци от Севлиево бяха наградени от ИМКА
Образование
Стаж в Португалия по "Еразъм+" ще преминат ученици
Образование
Конференция за нов проект по "Еразъм+" свикват в ПГМЕТ
Образование
СУ „В. Левски“ учебната година започна с нов проект по "Еразъм+"
Образование
ОУ "Стефан Пешев" празнува своя патронен празник
Образование
Младежи станаха мениджъри за един ден
Образование
Голямата фирма отвътре, видяха ученици, които учат чрез работа
Образование
Обявиха стипендиантите на сдружение "Севлиево 21 век"
Образование
ПГМЕТ " Ген. Ив. Бъчваров" - 56 години от първия учебен час
Образование
Деца пресъздават обредите на Димитровден
Образование
Илхан Кючюк даде старт на проекта "Аз, бъдещият инженер"
Образование