Изтича срокът за участие в първото класиране за гимназиите

Днес, 26 юни 2018 г., е последният ден, в който кандидат-гимназистите подават документи за участие в първия етап на класирането за гимназиите. Комисиите в училища гнезда ще работят до 18.00 часа, съобщават от Регионалното управление по образованието в Габрово. За Севлиево документи се подават в Основно училище "Стефан Пешев". 

При кандидатстване в друга област кандидатите трябва да приложат към останалите документи копие на служебната бележка с резултатите от приемните изпити, а оригиналът на бележката се представя за сверяване.

Списъците с приетите на първи етап на класиране ученици, кандидатстващи за държавни и общински училища, се обявяват в срок до 3 юли 2018 г. включително в училищата – гнезда по общини. А във всяко училище се обявяват списъци с приетите ученици по паралелки. Резултатите могат да бъдат проверени и на електронния сайт на МОН, проверката става с входящ номер и ЕГН. 

За втора година заявленията за кандидатстване в профилираните и професионалните гимназии могат да се подават и онлайн на https://priem.mon.bg. Достъпът до страницата за е чрез входящ номер и уникален 10-цифрен код, записани в служебната бележка за явяване на националните външни оценявания. 

 

Директори предложиха промени в критериите за „Стипендии 21 век“
Образование
"Път към приключението" пак предизвика деца, всички са доволни
Образование
Сладкарка направи захарен макет на взаимното училище
Образование
Академия Телерик открива днес безплатна школа в Севлиево
Образование
Учене със забавления съчетаха курсистите на център „Видима“
Образование
СУ „В. Левски“ учебната година започна с нов проект по "Еразъм+"
Образование
Отпада постоянната такса за детски ясли и градини
Образование
Деца пресъздават обредите на Димитровден
Образование
Почти за шест паралелки са незаетите места в гимназиите
Образование
Учебната година започна. На добър час ученици и учители!
Образование
Курсове по компютърна грамотност организира Библиотеката
Образование
Училището и детската градина в с. Душево имат най-много деца
Образование
"Отличен" за първата година дуално обучение в Севлиево
Образование
Разследват учители от гимназия "Марин Попов" в Севлиево
Образование
Павел Дамянов и Ибрахим Кисьов - за ученето и ползите от образованието
Образование
Първият учебен ден - от Възраждането до наши дни
Образование