Извън закона, но законно Пламен Цеков управлява общинската болница в Севлиево

източник: zaistinata.com

МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ в Севлиево, която е сто процента общинска собственост, се ръководи от нелегитимен управител – Д-р Пламен Цеков. Това показа проверка на „За истината“ в документите от нормативната уредба за възлагане управлението на лечебни заведения. От формална гледна точка обаче Цеков е легитимен, защото има решение за назначаването му, взето от местния общински съвет и той е вписан в Търговския регистър. Поредният абсурд в абсурдната система на здравеопазване у нас. 

Бившият управител на Здравната каса и председател на здравната комисия в Народното събрание Пламен Цеков от четири години е управител на общинската болница в Севлиево. Назначен е след решение на общинския съвет в града, а договорът му за управление е от 5 май 2015 г. и е сключен до избиране на управител чрез конкурс, но за не повече от 90 дни от влизане на договора в сила. От тогава са обявени два конкурса за избор на управител, като Цеков не се е явил на нито един от тях. Срокът от 90 дни също отдавна е изтекъл.

Легитимен управител ли е тогава Цеков на единствената болница в града, в която само за последните пет години Общинският съвет на Севлиево е налял близо 3 млн. лв., с които да бъде „съживена“?

Законът, наредбата и действителността

Два нормативни акта уреждат назначаването на управители на болници с общинско или държавно участие. Единият е Законът за лечебните заведения. В него се казва, че „управителите на държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ се определят от собственика след конкурс за срок от три години. Условията и редът за провеждане на конкурса се определят с наредба на министъра на здравеопазването“.

Справка с текста на Наредбата, влязла в сила през 2000 г. показва, че според преходните и зключителните й разпоредби договор за възлагане на управлението на лечебно заведение може да бъде сключен за срок до провеждане на конкурс, но не повече от 90 дни.

Тези два текста категорично доказват, че д-р Пламен Цеков е с изтекъл лимит на правомощия да ръководи болницата в Севлиево. В действителност обаче той е легитимен управител, защото е вписан в Търговския регистър, а от датата на вписването му до момента не е настъпила промяна в обстоятелствата. Друго оправдание за легитимността му е, че за избирането му има решение на Общинския съвет в Севлиево.

„Управлението на едно дружество е строго формална и отговорна дейност, поради която едноличният собственик на капитала пряко следи за правилното й осъществяване, както и за срока на действие на договора за управление, сключен с управителя“, каза председателят на общинския съвет Здравка Лалева, в отговор на въпроса легитимен управител ли е Пламен Цеков. От обяснението й обаче не става ясно как съветниците следят за спазване на сроковете, след като е очевидно, че времето, в което Цеков може да управлява е изтекло през есента на 2015 г.

Целия текст можете да прочетете тук. 

Д-р Пейо Мишев ще преглежда в Севлиево на 27 септември
Здраве
В понеделник и четвъртък - пулмолог в "Медицински център-1"
Здраве
Д-р Пейо Мишев ще преглежда в Севлиево на 30 август 2019 г.
Здраве
От 1 август д-р Габровски работи в "Медицински център-1"
Здраве
НОВО! В ДКЦ „Севлиево Медика“ отваря врати Физиотерапия
Здраве
Д.р Карчева - кардиолог в ДКЦ „Севлиево Медика “
Здраве
Нови процедури в ДКЦ "Севлиево Медика"
Здраве
ДКЦ „Севлиево Медика“: Продължаваме да работим както досега
Здраве
Д-р Бонка Попова, онколог, преглежда в Севлиево на 12 септември
Здраве
Д-р Попова, онколог, преглежда в Севлиево на 22 август 2019 г.
Здраве
Д-р Малинов ще приема пациенти от Севлиево на 20 септември т.г.
Здраве
Извън закона, но законно Пламен Цеков управлява общинската болница в Севлиево
Здраве
Първата болница, създадена с решение на правителството, ще е в Габрово
Здраве
ДКЦ „Севлиево Медика“ представя двама от своите специалисти
Здраве
Нови специалисти от началото на август в "Медицински център-1"
Здраве
Д-р Диков - онкорентгенолог-мамолог, преглежда на 27.09.2019 г.
Здраве