Търсене

Как бонуси на министерски служители се оказаха „лични данни“...

Как бонуси на министерски служители се оказаха „лични данни“...

Снимка: Andrew Khoroshavin от Pixabay

източник: zaistinata.com

Според министъра на икономиката Лъчезар Борисов размерът на бонусите, получени от служителите в повереното му ведомство, представлява лични данни. При това положение гражданите не могат да научават колко над заплатата си вземат чиновниците.

Държавните служители у нас получават бонуси четири пъти годишно. Изплащането е регламентирано в Закон за държавния служител, съгласно който служителите в държавната администрация имат право на допълнително възнаграждение за „точно и в срок изпълнение на поставените задачи“ (чл. 67, ал. 8 от Закона за държавния служител, б.р.). Средствата за допълнителни възнаграждения са от бюджета на съответната институция, т.е. публични и за тях платците дължат публична отчетност. Не така мислят обаче в Министерството на икономиката.

В началото на февруари т.г. „За истината“ изпрати по Закона за достъп до обществена информация едни и същи въпроси до всички български министерства. С тях бе поискана справка за размера на изплатените през януари т.г. допълнителни средства на държавните служители, които те получават през април, юли и октомври за текущата година и през януари за предходната година. По закон сумите не могат да надвишават 30 на сто от брутните заплати на чиновниците, но изключения има.

На първа линия срещу Ковид-19

Едно от фрапиращите е от август м.г., когато служители от Министерството на труда и социалната политика получиха бонуси, по-големи от заплатите им, а основанието беше заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, която пристигна по места четири дни преди да бъдат наредени плащанията. Въпросната заповед указваше при определяне на сумите да се пренебрегне текста от вътрешните правила, който ограничава премиите до 30 на сто от заплатите.

Целия текст може да прочетете оттук. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.