Как председателят на ОбС в Дряново ще получи 300 хил. лв. за частния си бизнес
Централния площад в Дряново, снимка: Google Street View

източник: zaistinata.com

Дружеството „А и Г Казакови“, собственост на председателя на общинския съвет в Дряново Георги Казаков (ГЕРБ) и сестра му, ще получи малко над 300 хил. лв. европейско финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосбност“. Това показва разследване на „За истината“. Парите са част от от общо 7.3 млн. лв., с които Дряново и Трявна ще трябва да приведат в действие стратегията, разработена от местната инициативна група "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана" за развитие на бизнеса, културата и гражданския сектор в района. Любопитното в случая е, че ръководител на екипа, който е определял печелившите проекти, е кметът на Дряново Мирослав Семов.

Парите, които ще получи компанията „А и Г Казакови“, ще бъдат отпуснати по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Одобреният проект е на стойност 347 хил. лв. В тази сума влизат 265 хил. лв. от Европейския фонд за регионално развитие, близо 47 хил. лв. – национално финансиране и 35 хил. лв. собствено участие на компанията – бенефициент.

С тези пари дружеството, собственост на председателят на Общинсксия съвет в Дряново и сестра му, ще купи модерна производствена линия за бисквити в цеха си за сладкарски изделия. Така компанията трябва да получи възможност да повиши качеството на продукцията си и да излезе на нови пазари у нас и в чужбина. Това е записано в обосновката на проекта, която може да бъде открита в информационната система за наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020.

Според информацията, публикувана там, „А и Г Казакови“ възнамерява „да придобие и въведе в експлоатация нова, енергоефективена, високопроизводителна автоматична линия за дозиране и пакетиране“ и „по този начин реализацията на проекта пряко ще допринесе за постигане на висока ресурсна ефективност от дружеството, за високата конкурентоспособност на компанията и нейното устойчиво възходящо развитие“.

Обстоятелства и почтеност

В амбицията на едно дружество за производство на сладкиши да се сдобие с нова модерна техника няма нищо необичайно и нередно. Освен ако не са на лице обстоятелства, които хвърлят сянка на съмнение върху начина, по който трябва да бъде осъществено доброто намерение.

Местните инициативни групи са сдружения или фондации, осъществяващи общественополезна дейност по смисъла на Закона на юридическите лица с нестопанска цел. Тези групи действат като „разплащателни агенции“ по места. Учредителите им са представители на местния бизнес, културни институти, неправителствени организации, общини и кметства. Те излъчват екип (колективен управляващ орган, б.ред.), който има последна дума за това кои от подадените проекти да бъдат предложени за финансиране и кои да бъдат отхвърлени.

Допустимите проекти са на земеделски производители, занаятчии, хотелиери, читалища, общини и малки предприятия. Целта е идеи, които са важни за развитието на съответните общини, да получат финансиране. А с това да се даде шанс на местни предприемачи да развият дейности, които ще съживят малките населени места и ще създадат нови работни места. При оценката на пректите задължително трябва да се получи и становището на независим оценител.  

Одобрението за финансиране на проектите не става от Управляващия орган на съответната Оперативна програма, а от комисии, сформирани по места. Така подозренията, че печелившите се определят на базата на зависимости и обвързаност, особено в малки общини като Дряново, получават сериозни основания.  

Справка в Търговския регистър показва, че представляващ Местната инициативна група „Дряново -Трявна – в сърцето на Балкана“ е кметът на Дряново Мирослав Семов. В сайта на организацията срещу името му е изписано „председател на колективен управляващия орган“.

Според Закона за местно самоуправление и местна администрация кметът на общината представлява изпълнителната власт, а орган на местното самоуправление е общинският съвет. Разделението е в контролните функции, които общинският съвет упражнява върху дейността на администрацията.

Пълния текст четете тук

Жена е сложила край на живота си, скачайки от прозорец в болницата
Общество
До 7 юли т.г. можете да отчетете сами потребения ток
Общество
Жандармерия блокира Севлиево, има арестувани митнически служители
Общество
Тежката катастрофа на един сив бизнес
Общество
Обновената база на СЦДП в местността Узана посреща туристи
Общество
Аварията е локализирана, до минути токът ще бъде пуснат
Общество
Общината обяви поръчка за ремонт на административната си сграда
Общество
Уеднаквяват се заявленията за най-масовите услуги от общините
Общество
Утре, 16 юли, отбелязваме първия ден на свободата в Севлиево
Общество
Днес бе открита процедурата за избор на нов главен прокурор
Общество
Павел Неделчев става зам.-председател на Окръжния съд в Габрово
Общество
В Севлиево задължението за публикуване на информация, служи да я отказват
Общество
Голямото наводнение от 1939 г. в изложба на Историческия музей
Общество
За неизплатени заплати са най-честите сигнали до Инспекцията по труда
Общество
За днес няма планови прекъсвания на електричеството, има авария
Общество
Щетите от откриването на колеж в Дряново май са повече от ползите
Общество