Как ТУ в Габрово е издавал невалидни документи за квалификация
Обявлението за нелегитимните курсове, организирани от Техническия университет в Габрово, илюстрация: zaistinata.com

източникzaistinata.com

Учители, получили професионална квалификационна степен от Центъра за следдипломна квалификация на Техническия университет в Габрово, се оказаха без квалификация. Повечето от тях не подозират, че са попаднали в незаконна, макар и съвсем легална схема за издаване удостоверения „на килограм“. Скандалното е, че в университета знаят, че нямат право да организират обученията, но въпреки това ги провеждат.

В България вероятно има стотици, а може би и хиляди, учители, които имат степен на квалификация извън регламента. По неофициални данни до момента само от Техническия университет в Габрово са издадени над 170 удостоверения за учителска квалификация, но е възможно броят им да е много по-голям. Това може да бъде засечено само по един начин – ако по пътя към следващата степен (най-ниската е пета, най-високата – първа, б.ред.) кандидатите изберат легитимно заведение, т.е. департамент към университет, акредитиран да обучава учители за допълнителна квалификация.

Притеснително разминаване

Такъв е случаят с две учителки, завършили курс за пета квалификационна степен в Центъра за следдипломна квалификация в Технически университет-Габрово. След време двете потърсили за следващата степен друг обучител. Подали документи в Департамента за информация и обучение на учители към Тракийския университет в Стара Загора. Когато в департамента разгледали удостоверенията от Габрово, се натъкнали на притеснително разминаване. Датата на заповедта, с която се присъжда степен, била отпреди датата от протокола на защитата, т.е. първо са получили степен, след това са държали изпит за нея. Към това се добавя обстоятелството, че удостоверенията са от Център за следдипломна квалификация, който няма право да ги издава, тъй като няма задължителната акредитация от Министерството на образованието.

Департамент, не център

Кой у нас има право да издава документ за степен на учителска квалификация, е регламентирано в Наредба 12 от септември 2016 г. на Министерството на образованието и науката. В чл. 55 от нея е записано, че процедурата по придобиване на професионално-квалификационна степен се осъществява от департамент на висше училище, което провежда обучение за придобиване на квалификация „учител“. Друго условие е висшето училище да има програмна акредитация за магистърски програми по специалности, които съответстват на предмети, изучавани в училище. Това ще рече, че ако учител по биология иска да получи по-висока степен на квалификация, той трябва да премине обучението си в департамент към ВУЗ, в който се подготвят учители по биология. В Габрово нито имат департамент за квалификация на учители, нито програмна акредитация да подготвят учители. А това, по силата на наредбата на МОН, прави свидетелствата им за придобита степен на квалификация невалидни.

В департамента към Тракийския иниверситет най-напред задържали удостоверенията на двете учителки. Тъй като не знаели как да постъпят, а случаят не бил единичен, изпратили писмо до Министерството на образованието, с което помолили за указания. Към датата на публикацията на този текст отговор от МОН няма.

Цлия текст, може да прочетете тук. 

С успешен прием в четири специалности в ПГМЕТ откриха учебната година
Образование
С първия учебен звънец 2400 деца от общината влязоха в клас
Образование
Телерик Академия стартира школа по IT науки за ученици в Севлиево
Образование
Учениците в селата ще учат в маломерни и слети паралелки
Образование
МОН призна за невалидните документи от университета в Габрово
Образование
Ученици от Чехия са на обучение в Историческия музей
Образование
Започва прием на документи за стипендиите на "Севлиево 21 век"
Образование
Краткият, но скъп живот на един колеж – фантом
Образование
Бизнесът в Севлиево в подкрепа на образованието
Образование
Как ТУ в Габрово е издавал невалидни документи за квалификация
Образование
СУ "В. Левски" е сред първите пет в областта по успех след 7 клас
Образование
Ученици работиха, но и се забавляваха в Португалия по проект на "Еразъм+"
Образование
Закриват се пет паралелки след първото класиране за гимназиите
Образование
Проект по "Еразъм+" стартира в ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Образование
Близо седемдесет души ще се явят на матура през август
Образование
В ПГМЕТ канят бивши учители и ученици за откриване на учебната година
Образование