Търсене

Какво трябва да знаят българските граждани, които приемат бягащи от войната в Украйна

Какво трябва да знаят българските граждани, които приемат бягащи от войната в Украйна

Бежанци от Украйна, снимка: Moreto.net

От Областната администрация в Габрово разпространиха информация за това какво трябва да знае и направи всеки български гражданин, решил да предостави подслон и пирюти украински граждани, бягащи от войната.

На първо място е необходимо да се осъществи контакт с РЗИ, съветват от областта и посочват дежурен телефон – 0884606423. Контактът с РЗИ е за провеждане на тест за COVID 19, ако това не е направено при влизане в България и бежанците нямат зелен сертификат. Тестовете са безплатни и в РЗИ Габрово има осигурени количества.

Гражданите на Украйна имат възможност да се тестват и в Център за спешна медицинска помощ, както и да бъдат прегледани там при необходимост, уточняват от областната администрация. 

До три дни след пристигането

домакинът или приемащата организация са задължени да регистрират настанените лица в Районно управление на МВР по местоживеене, служба „Миграция“. При регистрацията се представят личните документи на двете страни. Това може да стане само от домакина или приемащата организация, не е задължително личното присъствие на украинските граждани. При тази регистрация се отбелязва дали лицата желаят да получат статут на бежанци или хуманитарен статут. Подаването на заявлението гарантира получаване на Личен номер на чужденец. Този номер дава право на безплатна здравна помощ в системата на държавното здравеопазване, легален достъп до трудовия пазар,  както и възможност на децата да посещават детска градина или училище.

В случай, че лицето не желае да получи специфичен статут, то има право на 90-дневен престой в страната като турист. В този случай не е възможно да ползва безплатна здравна помощ, безплатен достъп до образователната система, както и не може да работи в България.

При подаването на Заявление в „Миграция“ се попълва и анкета със следните въпроси:

  • От какво имате нужда на първо време (дрехи, обувки, лекарства и др.)?
  • Желаете ли детето/децата Ви, да посещават детска градина или училище (ако е приложимо)?
  • Имате ли желание за работа, в каква сфера?

Към Областна администрация – Габрово е създаден Областен координационен център, който обработва информацията от анкетните карти и координира действията с Дирекция „Бюро по труда“, Регионално управление на образованието, Български червен кръст и др. за последваща помощ и подкрепа.

В процес на разкриване е телефонна линия, открит е имейл за сигнали  - helpukraine@gb.government.bg. Постъпващата информация се обобщава в споделени файлове, достъпни за всички институции – таблица с наличните ресурси и таблица с необходимите ресурси в помощ на украинските граждани.

При необходимост от медицинска помощ

се препоръчва да бъде посетен Център за спешна и неотложна помощ, за което не се дължи заплащане. Медицински услуги в ДКЦ, МБАЛ и други медицински центрове се заплащат по ценоразпис до подаване на заявление за получаване на личен номер на чужденец, уточняват от областната администрация. Междувременно някои общински медицински заведения гарантираха, че здравните услуги за украински граждани, потърсили убежище у нас, ще бъдат безплатни. 

Областният координатор към Областна администрация Габрово  - Кристина Сидорова, съдейства при възникнали казуси и необходимост от координация между институциите. Той посещава предварително определените за настаняване места и подпомага процеса на адаптация на пристигналите от Украйна. Поддържа активна връзка с четирите общини в областта и събира информация на посочените телефон и електронна поща, информират от габровската областна администрация. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.