Кандидат-съветници могат да харчат до 5 000 лв. за предизборна агитация

от Емилия Димитрова

Кандидатите за общински съветници в предстоящите на 27 октомври местни избори могат да харчат не повече от 5 000 лв. за предизборна агитация. Това реши ЦИК вчера за условията и реда за финансиране на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове. 

Общият размер на финнасиране на партия или коалиция не може да надхвърля 8 млн. лв. 

Средствата за кандидатите за общински кмет са в зависимост от населението на съответната община. За община с до 60 хил. жители, каквато е Севлиево, максималният размер на похарченото за предизборна кампания за кмет е 50 хил. лв. 

В замисимост от населението е и финансирането на кампанията на кметовете на кметство. Тези с население до хиляда жители, могат да разходват до 2 хил. лв., с население до три хиляди жители са допустими разходи за агитация до 6 хил. лв. и за селата с население над три хиляди жители кандидатите за кмет могат да похарчат най-много 10 хил. лв. в кампанията. 

Забранява се получаването от партии, коалиции, местни коалиции или инициативни комитети на анонимни дарения под каквато и да е форма. Съгласно Закона за политическите партии (ЗПП) „анонимни дарения" са даренията, при които самоличността или фирмата на дарителя са запазени в тайна по отношение на трети лица. Нямат право да финансират предизборна кампания юридически лица и еднолични търговци с просрочени публични задължения и такива, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

В случай че общият размер на дарението от едно физическо или юридическо лице или едноличен търговец надхвърли една минимална работна заплата, дарителят представя декларация по образец за произхода на дарените средства. 

Всички дарения над хиляда лева, задължително се правят по банков път.  

Четири партии до снощи се регистрираха в ОИК Севлиево
Политика
Кристина Сидорова се отчете пред избирателите за свършеното
Политика
„Воля” няма да има кандидат за кмет в Севлиево, подкрепя Богомил Петков
Политика
Ивелин Николов е кандидатът на БСП за кмет на Габрово
Политика
Общински съвет 2015 -2019 – най-безличният в историята на Севлиево
Политика
501 души ще работят в изборни секции в община Севлиево
Политика
Издигат независими кандидати за кмет в три севлиевски села
Политика
И в новия мандат Общинският съвет ще има 29 съветници
Политика
БСП няма да издига кандидат за кмет, подкрепя Богомил Петков
Политика
НФСБ издигна Росен Цветков за кмет на Севлиево
Политика
Богомил Петков влиза в кметската надпревара
Политика
"Ние, гражданите" издига Светла Георгиева за кмет на Севлиево
Политика
Севлиево вероятно ще има шестима кандидати за кмет на община
Политика
В ОИК Севлиево регистрират партиите, коалициите и инициативните комитети
Политика
ЦИК назначи Общинската избирателна комисия за Севлиево
Политика
Николина Николова е най-активният общински съветник през мандата
Политика