Търсене

Климатичното камионче „Опознай гората“ продължава обиколката си за провеждане на занятия с деца и ученици.

Климатичното камионче „Опознай гората“ продължава обиколката си за провеждане на занятия с деца и ученици.

Инициативата на Севрноцентрално държавно предприятие (СЦДП) Габрово „Опознай гората“ продължава да пътува сред деца с климатичното камионче "Опознай гората".

Екип от сертифицирани горски педагози от СЦДП и Държавно ловно стопанство "Росица" стана част от отминалия наскоро фестивал "Семе българско". Десетки деца се забавляваха, но и получиха ценни знания за гората и нейните обитатели.

Малчуганите сами си изработиха глинени медальони, които украсиха с отпечатък от листа на дива ягода, папрат, кипарис, миризлив здравец, вратига, сребрист очиболец, бял равнец, леска, габър и други.

Освен знания за различните растителни видове, децата научиха повече и за горските почви. Глината е постоянна съставна част на почвите и често образува мощни пластове на огромно протежение и в горските територии. Ето защо тя е изключително подходяща за заниманията по горска педагогика. Докато децата отпечатваха растенията върху нея лесовъдите им разказаха за горските почви и свързаните с тях растителни и животински видове.

Климатичното камионче „Опознай гората“, оборудвано с необходимият инвентар за занимания по горска педагогика, продължава обиколката си за провеждане на занятия с деца и ученици. Заедно с него са и горските педагози от Северноцентрално държавно предприятие – Габрово и териториалните му поделения, които с ентусиазъм предават знанията си за гората и възпитават децата в уважение и грижа към природата.

През идните месеци “Опознай гората“ ще посети Велико Търново, Севлиево, Бяла (обл. Русе), Трявна, местността Узана и др., където ще се включи в различни екологични мероприятие и инициативи.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!