Търсене

Кметът ще определя зоните за платено паркиране

Кметът ще определя зоните за платено паркиране

Кметът на община Севлиево със своя заповед ще определя зоните за платено и безплатно паркиране и ще обозначава паркингите в град Севлиево. Това решиха общинските съветници, обсъждайки Наредбата за условията и реда за престой и паркиране на територията на Севлиево. Само четирима съветници гласуваха „против“ наредбата, а с гласовете на 14 от присъстващите текстовете в нея станаха задължителни. Не бе одобрено предложението на Николина Николова местата за паркиране да се одобряват от Общинския съвет по предложение на кмета и останаха в сила текстовете, които дават еднолично право на градоначалника да разписва зоните, за които задължително ще се плаща, за да се паркира.

Не надделя и извадката, която Николова бе направила от същите наредби на други градове. Като пример тя даде Велико Търново и София, които имат наредби за паркиране и където, както сама обяви, е записано, че местата за платено и безплатно паркиране се определят от Общинските съвети по предложение на кмета. Не бе прието и друго предложение на г-жа Николова, наредбата да влезе в сила от 1 януари догодина. Според нея това време е необходимо, за да се има технологично време за изпълнение на наредбата – подготвянето на скоби за неправилно паркираните, въвеждане на SMS-известяване, талони за абонаментно паркиране и др. С неприемането на предложението й наредбата започва да действа от деня, в който влезе в законова сила, т.е. 14 дни след гласуването й.

Против въвеждането на платено паркиране в централната част на Севлиево се изказа Ердоан Узунов. Според него собствениците на магазини в центъра били притеснени, че това ще ограничи клиентите им и ще рефлектира на бизнеса им. Аргументите му кметът нарече безсмислици и каза, че сега едни и същи коли стоят по цял ден паркирани в центъра и никой не е затворил магазина си заради това.

Новата наредба за паркиране в Севлиево регламентира обособяването на паркинги и зони с паркоместа, които ще се определят със заповед на кмета. Наредбата забранява паркирането на излезли от движение коли или катастрофирали автомобили по улици, зелени площи или други места за паркиране. Забранява се и домуването на камиони, автобуси, ремаркета и полуремаркета, цистерни и др. в близост до жилищни сгради.

С наредбата в Севлиево се въвежда синя зона за паркиране, чиито граници ще бъдат определени от кмета. Паркирането в синята зона ще става срещу закупен талон или билет за престой от един час. Размерът на таксата за паркиране в синята зона трябва да бъде разписан в Наредбата за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево. Видът на талоните за паркиране ще бъде утвърден от кмета.

На улици и паркинги, които са общинска собственост, може да бъде издаден служебен абонамент за паркиране, което ще става чрез подадено заявление до Общината. Служебният абонамент е само за работни дни и във времето от осем до пет следобед.

На неправилно паркиралите коли в Севлиево ще се слагат скоби. За да освободят колите си водачите ще трябва да заплатят такса, плюс времето за престой.

Нарушителите на наредбата за паркиране ще бъдат глобявани с от 50 до 150 лева, ако са физически лица и от 100 до 300 лева, ако са юридически лица. Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му.

Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за съхранение от длъжностни лица, определени с писмена заповед на Кмета на община Севлиево.

От 50 до 250 лв. е глобата за физически лица, които паркират на места за инвалиди. За същото юридическите лица ще бъдат наказвани с от 100 до 500 лв.

От 200 до 500 лева е глобата за всеки, който сам си обозначи паркомясто.  Същият е размерът на глобата за онези, които си позволят използването на фалшива карта за паркиране, а с от 20 до 50 лева ще бъдат глобявани всички, които ползват издадена по съответния ред карта, но с изтекла валидност.

Против наредбата за паркиране гласуваха Христо Христов, Николина Николова, Кенан Ашиков и Керим Ибрям. „Въздържал се“ бяха Росен Цветков, Светла Георгиева, д-р Огнян Пешков, Силвия Стойнова, Ердоан Узунов и Мюмюн Мутишев.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!