Търсене

КНСБ: Хората смятат, че са недооценени от работодателя си

КНСБ: Хората смятат, че са недооценени от работодателя си

Регионалният съвет на КНСБ в Габрово и Комисията за защита от дискриминация проведоха в Габрово информационна кампания по повод 7-ми октомври – Световният ден за достоен труд. Част кампанията бе и анкетата „Достоен труд”, която има за цел проучване нагласите на хората относно справедливостта на техните трудови възнаграждения и дискриминацията на работното място.

Резултатите от анкетата сочат, че 76 % от анкетираните смятат, че трудът им е недооценен от техния работодател. Заплатата, която трябва да се получават, определят на средно 1495 лева, като мъжете посочват по-висок размер на справедлива заплата – средно 1927 лева., а жените по-нисък – 1167 лева.

Лицата под 50 години имат по-високи очаквания за възнаграждението за своя труд, като смятат че трябва да получават средно 1674 лева. Възрастните работници над 50 години самооценяват труда си средно на 1143 лева.

Относно дискриминацията на работното място, 29 % от анкетираните или близо 1/3 посочват, че са били обект на дискриминация на работното място. От тях 47 % са мъжете и 53 % са жените. 40 % от дискриминираните са на възраст под 50 години, а тези над 50 години са 60 %.

Инициативата на регионалната структура на КНСБ е част от националната и световната кампания на синдикалната общност, която тази година отбелязва Световния ден за достоен труд под мотото „Промени правилата”.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.