Търсене

Край на поверителността: работниците ще имат право да сравняват заплатите и да съобщават за разлики в заплащането на жените и мъжете

Севлиево онлайн
Край на поверителността: работниците ще имат право да сравняват заплатите и да съобщават за разлики в заплащането на жените и мъжете

Новите правила имат за цел повишаване на прозрачността и премахване на разликата в заплащането © AdobeStock_JBettencourt_peopleimage

 
  • Жените в Европейския съюз печелят средно с 13% по-малко от мъжете за един и същ труд
  • Край на поверителността при заплащането: работниците ще имат право на информация за заплащането в тяхната категория труд
  • Възпиращи санкции, в т.ч. глоби, за работодатели, които не спазват правилата
  • Дружествата ще трябва да реагират, ако разликата в заплащането между половете при тях е над 5%

Нови закони ще задължават дружествата от ЕС да оповестяват информация, която да позволява на служителите да сравняват заплатите и да съобщават за разлики в заплащането на жените и мъжете.

Съгласно правилата, приети в четвъртък на пленарното заседание на Парламента с 427 гласа „за“, 79 гласа „против“ и 76 гласа „въздържал се“, 

равнищата на заплащане ще трябва да се основават на неутрални по отношение на пола критерии

и да включват неутрални по отношение на пола системи за оценка и класификация на работните места. Обявите за свободните работни места и длъжностите ще трябва да бъдат неутрални по отношение на пола, а процесите на набиране на персонал да се провеждат по недискриминационен начин.

Ако отчитането на заплащането показва разлика в заплатите на жените и мъжете от най-малко 5%, работодателите ще трябва да извършат съвместна оценка на заплащането в сътрудничество с представителите на работниците си. Държавите членки ще трябва да въведат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, например глоби, за работодателите, които нарушават правилата. Работник, който е претърпял щети в резултат на нарушение, има право да поиска обезщетение. За първи път в обхвата на новите правила бяха включени междусекторната дискриминация и правата на небинарните лица.

Забрана на поверителността при заплащането

Правилата предвиждат, че работниците и техните представители ще имат правото да получават ясна и пълна информация за индивидуалните и средните равнища на заплащане, групирани по пол. Поверителността при заплащането ще бъде забранена; не следва да има договорни условия, които да ограничават работниците да оповестяват възнаграждението си или да търсят информация за същата или други категории възнаграждения на работниците.

Прехвърляне на доказателствената тежест

По въпроси, свързани със заплащането, доказателствената тежест ще се прехвърли от работника към работодателя. В случаи, когато работникът счита, че принципът на равно заплащане не е приложен и сезира съда, националното законодателство следва да задължи работодателя да докаже, че не е имало дискриминация.

Следващи стъпки

Съветът ще трябва официално да одобри споразумението, преди текстът да бъде подписан и публикуван в Официален вестник на ЕС. Новите правила ще влязат в сила двадесет дни след публикуването им.

Принципът на равно заплащане е залегнал в Договора за функциониране на Европейския съюз. 

Въпреки това на територията на Европейския съюз в заплащането на жените и мъжете продължава да съществува разлика от около 13%, със значителни различния между държавите членки.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!