Търсене

КЗК глоби "Лукойл" с 68 млн. лв. за налагане на господстващо положение чрез ценова преса спрямо конкурентите

КЗК глоби

Снимка: andreas160578 от Pixabay

С решение от 16 февруари 2023 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи глоба от почти 68 млн. лв. на „Лукойл-България“. Глобата е по текст от Закона за защита на конкуренцията, който третира злоупотреба с господстващо положение чрез прилагане на ценова преса спрямо конкурентите на дружеството при търговията на едро с моторни горива на територията на страната. Според КЗК действията на "Лукойл" могат да предотвратят, ограничат или нарушат конкуренцията на пазарите на горива и да засегнат интересите на потребителите.

В съобщение от КЗК се уточнява, че проучването е започнало по искане на „ОМВ България“ и е за опасения за нарушение страна на "Лукойл" на конкуренцията на пазарите на горива в страната. Впоследствие към него са присъединени искане на „Инса ойл“ и сигнали от участници на пазара на едро.

В хода на работата от Комисията за защита на конкуренцията са събрали огромна по обем информация от „Лукойл-България“, „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Агенция „Митници“ и почти всички големи търговци и притежатели на складове за горива.

Благодарение на навременната намеса на КЗК

е предотвратена целената стратегия на „Лукойл-България“ постепенно да завземе пазара на едро на горива,

се казва в разпространеното от комисията. Дружеството се опитва да създаде впечатление, че наложената през 2021 година нова ценова политика ще доведе до по-ниски цени за крайния потребител. КЗК обаче счита, че единственият интерес на господстващото предприятие, каквото без съмнение се явява „Лукойл-България“, е да елиминира конкурентите си и в дългосрочен план да налага едностранно по-високи цени на потребителите. В тази връзка следва да се отбележи, че именно търговците на едро и държателите на данъчни складове са единствените, които биха могли да се противопоставят на господстващото предприятие, като оказват конкурентен натиск, доколкото имат възможност за внос или доставка на горива от алтернативни рафинерии.

От анализа на огромния обем събрани и анализирани данни, е установено, че

„Лукойл-България“ е прилагало цялостна стратегия за ограничаване на конкуренцията при търговията на едро на горива в страната.  

Чрез промени в ценовата си политика в рамките на 2021 г., дружеството изцяло е отменило отстъпките при търговия на едро с горива под режим отложено плащане на акциз, докато търговци, купуващи горива с платен акциз от бази на „Лукойл-България“, са получавали допълнителна отстъпка.

Прилагана е също едностранно ценова политика на съответните пазари, която води до наличие на т.нар. „ценова преса“. В резултат конкурентите на господстващото предприятие, които единствено могат да повлияят върху ценовата политика на „Лукойл-България“, не могат да се противопоставят ефективно в ценово отношение, което води до отлив на клиенти, финансови загуби и в краен случай напускане на пазара.

Според КЗК "освен до отстраняване на конкуренцията,

такова поведение води до намаляване на стимулите за навлизане на нови търговци и инвеститори на пазарите на горива,

в резултат на което ощетени са крайните потребители".

Предвид свързаността на пазарите на търговия на едро и на дребно с автомобилни горива, повишаването на цените на горивата на едро, заради отслабен конкурентен натиск, вследствие от поведението на „Лукойл-България“, ще има непосредствен ефект върху цените на предлаганите автомобилни горива от бензиностанциите, което, както е известно има огромна социално-икономическа значимост.

„Лукойл-България“ притежава повече от половината от пазара н горива у нас и е лидер при търговията на едро с моторни горива. Част е от групата Лукойл, която притежава уникална за страната логистична, складова и транспортна инфраструктура със стратегическо географско разположение и оперира по цялата верига от производството на горива до реализацията им към крайните потребители.  

Решението на Комисията може да бъде обжалвано пред Административния съд - София област от страните и от всяко трето лице, което има правен интерес, в 14-дневен срок.

Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: https://reg.cpc.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.