Търсене

Лекарствата по НЗОК до 30 юни се отпускат само по рецептурна книжка

Лекарствата по НЗОК до 30 юни се отпускат само по рецептурна кни

Илюстрация от katicaj от Pixabay

До 30 юни 2021 г. Националната здравноосигурителна каса удължава периода на облекчени условия за отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за които напълно или частично заплаща. 

До тази дата здравноосигурените лица могат да получат лекарства, медицински изделия и диетични храни само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта. Има едно условие - последната рецепта да е издадена преди 1 юни 2021 г. на хартия и нейната валидност е изтекла.

Отпускането на лекарствата става съобразно последните вписани в книжката данни, като аптеката трябва да бъде същата, в която е правено предишното отпускане. Коя е аптеката, към която следва да се обърнат пациентите, е видно от печата, поставен в рецептурната книжка при последното отпускане.

Когато пациентите имат издадена от лекаря рецепта на хартия преди 1 юни и нейната валидност не е изтекла, лекарствата ще се отпускат по нея до изтичане на валидността. (Примерно по хартиена тримесечна рецепта, издадена на 20.05.2021г., могат да се взимат предписаните лекарства, до предвидения в Наредбата срок на валидност - до 75 календарни дни).

Срокът на валидност на протоколите, изтичащи по време на извънредната епидемична обстановка, се удължават служебно. Служебно удълженият срок се прекратява на 30.06.2021 г. По удължените протоколи, лекарства се отпускат по някой от следните три начина:

  • Без представяне на актуална рецепта, когато има издадена хартиена, чийто срок е изтекъл. В аптеката се представя рецептурна книжка и протокола.
  • С представена хартиена рецепта, която е издадена преди 1 юни и срокът на валидност не е изтекъл. В аптеката се представя рецептата, рецептурната книжка и протокола.
  • По валидна електронна рецепта. В аптеката се представя рецептурната книжка и протокола.

Издаването на нови протоколи, както и предписването и отпускането на лекарствени продукти по тях, се извършва по обичайния ред.

Важно уточнение: по електронна рецепта с изтекъл срок на валидност не се отпускат лекарства и медицински изделия. необходимо е пациентът да потърси личния си лекар за нова рецепта. 

               
Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!