Търсене

Мъжете в България получават по-висока средна пенсия за стаж и възраст от жените

Новото при осигуряването и изчисляването на пенсии от 2019 г.

снимка: pixabay

През 2021 г. средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст у нас е бил 566,92 лв. За мъжете стойността е била 650 лв., а за жените 518 лв.

Данните са от доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2021 г., който вчера правителството одобри. Документът отразява резултатите от изпълнението на политиките в пет приоритетни области: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост, намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите, насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения, борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите, преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма.

Според доклада средната продължителност на получаване на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст за трета категория труд през 2021 г. е 27 години за жените и 21,4 години за мъжете. През миналата година средният осигурителен доход е бил 1169,25 лв. Мъжете са се осигурявали средно върху 1 201 лв., а жените- върху 1135 лв.

Данните в доклада показват, че през 2021 г. броят на заетите в България на възраст 15 и повече навършени години е 3,122 млн. души. Коефициентът на заетост за жените (15-64 г.) е 68,9%, а за мъжете от същата възрастова група - 77,3%. Статистиката показва, че безработните на възраст между 15 и 64 години през миналата година са били 171 100 души. Средният коефициент на безработица в страната е бил 5,3%. Стойността на показателя за жените е бил 5%, а за мъжете - 5,5%.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.