Търсене

Медицинското направление за ТЕЛК вече се изпраща по електронен път през софтуера на лекуващия лекар

Решенията на ТЕЛК важат 3 месеца след края на епидемичната обста

С последната актуализация на модулите в Националната здравноинформационна система вече е възможно медицинското направление за ТЕЛК да се изпраща по електронен път през софтуера на лекуващия лекар към Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) или Лекарска консултативна комисия (ЛКК).

Тжова съобщи днес зам.-министърът на здравеопазването Катя Ивкова, информират от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

В медицинското направление за ТЕЛК, което се подготвя от личния лекар, ще се отразява и необходимостта от отпускане на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. В личното досие на пациента вече е налична цялата информация за издадените медицински експертизи за временна нетрудоспособност – направления, протоколи, заявления и решения на ТЕЛК, решения на НЕЛК, жалби, както и информация за издадените ТЕЛК решения – дата на издаване, процент на нетрудоспособност, валидност на решението и др.

До момента са издадени общо 266 089 електронни направления от ОПЛ за ТЕЛК.

Целта е системата на медицинската експертиза максималното да улесни пациента и медицинските специалисти., а електронизацията ще дохпринесе значително за това, смятат в Министерството на здравеопазването.

За да се изключи всяка възможност за корупционни практики и забавяния при освидетелстването и преосвидетелстването, процесът ще бъде изцяло дигитализиран. Информацията, която попада в електронното здравно досие, ще се разпределя към медицинските специалисти на случаен принцип по подобие на делата в съда. Самият лекар, който трябва да освидетелства пациента, ще има срокове, които ще бъдат от порядъка на една седмица до 10 дни, в които той трябва да издаде решение.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.