Търсене

Местните избори ще струват на държавата 151 млн. лв.

Към 11 ч. избирателите на община Севлиево са най-слабо активни в

Със свое постановление правителството одобри днес план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на първия и втория тур на изборите за общински съветници и за кметове през октомври т.г. 

Одобрените средства са в размер на малко над 151млн. лева. С тях се финансират подготовката и отпечатването на избирателните списъци; закупуването и изработването на изборни книжа и материали, в т. ч. пликове за гласуване, протоколи, удостоверения и др. В сумата влиза още средства за логистично осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет; за възнаграждения на членовете на общинските и секционните избирателни комисии; за охранителните мероприятия от Министерството на вътрешните работи с оглед опазване на обществения ред и сигурност; за провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване, както и за обучение на членовете на секционните избирателни комисии и за организиране на места за гласуване в държавните училища и др.

Правителството има готовност, при сключване от Централната избирателна комисия на договори за логистика и техническа поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване, гласуването с хартиени бюлетини, компютърната обработка на данните от гласуването в изборите и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, да осигури необходимите за целта средства по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, информират от правителствения пресцентър. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!