Търсене

Минимум средно образование и непрекъснати здравни осигуровки - как ще се отпуска помощта за новородено или осиновено дете

Емилия Димитрова
НЗОК ще плаща медицинските дейности на бебетата две седмици след

Снимка на Michal Jarmoluk от Pixabay

Родителите на новородено или осиновено дете в Севлиево ще имат право на еднократна финансова помощ от Общината. За целта в бюджета за 2024 г. са заложени 60 000 лв. Отпускането на еднократната помощ обаче няма да става "на калпак", а при определени условия. 

Право на еднократното подпомагане ще имат родители, без значение от доходите на семейството. Детето, за което се отпуска помощта трябва да е до трето в семейството, а на родителите му да не са отнемани родителските права и да нямат друго дете, настанено в институция. При близнаци, ако единият е трето дете, помощта се изплаща за всяко дете близнак. 

Родителите, кандидатстващи за помощта, трябва да имат навършени 18 г., минимум средно образование и да нямат прекъснати здравноосигурителни права. Последното се удостоверява със справка от Националната агенция за приходите. Има значение и дали имат непогасени или просрочени задължения. 

Кандидатстването става със заявление по образец, което се разглежда от комисия, назначена от кмета на общината. Тя заседава веднъж месечно. Ако се окаже, че подадените заявление са повече от разписаната в бюджета сума, родителите не губят права, но ще получат плащането в следващата бюджетна година, е записано в правилника. 

Размера на помощта ще бъде определен с решение на Общинския съвет. 

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!