Търсене

Мобилно офлайн приложение ще помага на туристите в „Централен Балкан“

Мобилно офлайн приложение ще помага на туристите в „Централен Ба

Мобилно приложение „Пътеводител за Централен Балкан“, за което не е необходима интернет връзка, ще дава информация за туристически маршрути, посетителски обекти и прилежащи видове и местообитания в национален парк "Централен Балкан".

Приложението предлага интерактивна карта. При избор на един от представените на 85 туристически маршрута, посетителят може да получи информация за цвета на маркировката, дължината, продължителността и степента на трудност на съответния маршрут. Може да се определи конкретно местоположение, да се измерват разстояния, да се извършва търсене по координати и ключови думи, да се запазват точки и маршрути, както и да се въвеждат или извеждат потребителски файлове. 

Приложението съдържа текстов и снимков материал на хижи и заслони, обекти на културно-историческото наследство и природни забележителности на територията на „Централен Балкан“. Допълнително е поместена информация и локация на 12 приоритетни за опазване природни местообитания. Приложението информира за режимите и нормите в защитената територия и правилата за поведение.

За използване на приложението, не е необходима интернет връзка и мобилно покритие. При нужда може да генерира SOS съобщение с координати, оказващи локацията на мобилното устройство. Реализацията е на два езика – български и английски.

Достъпно е за инсталиране от магазините на Google Play и App Store. Линк към него: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.bulgariatravel.centralbalcan&hl=bg

Мобилното приложение е създадено в рамките на Проект BG16M1OP002-3.007-0006 "Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан", финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014 -2020". Разработено е от ХАЙ ЛЕВЪЛ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД – гр. Варна. 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.