На какви цени продава „Севлиевогаз 2000“ от 1 януари 2019 г.
Скрийншот от публикувано съобщение на сайта на "Севлиевогаз 2000" АД

След като на 28 декември м.г. КЕВР одобри нови цени на природния газ, от „Севлиевогаз 2000“ обявиха цените, на които ще продават на своите клиенти от началото на тази година. Новите цени са за 1 MWh /мегаватчас/ природен газ и са с включен ДДС.

За промишлени потребители цената е 65.52 лв., за обществено-административни - 68.64 лв., за битови потребители - 70.92 лв.

Посочените цени са без компонентите „Пренос по мрежа високо налягане” и „Достъп до мрежа високо налягане”.

Прогнозната цена за „Пренос по мрежата високо налягане” за месец януари 2019 г. е 0.48 лв. за 1 MWh с включен ДДС, а за „Достъп до мрежата високо налягане” за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. - 3.74 лв. за 1 MWh с включен ДДС;

Цената на газа вече в лева за мегаватчас

От 1 януари 2019 г. са в сила променени в Наредбата за регулиране на цените на природния газ, отнасящи се до мерните единици, в които се формират и утвърждават цените за енергийните предприятия. До сега имаше възможност за формиране и утвърждаване на цени както на база обемни единици – 1 000 м3, така и на база енергийни единици – MWh. От 01.01.2019 г. цените на природния газ вече се формират и утвърждават само в лева за енергийни мерни единици – лева/мегаватчас (лв./MWh). В тази връзка с Решение от 28.12.2018 г. КЕВР утвърди пределни цени за първото тримесечие на 2019 г. както за „Булгаргаз” ЕАД, така и за всички крайни снабдители като „Севлиевогаз-2000” АД. Цените са в лева за енергийни мерни единици – лв./MWh.

Как се получава изразходеният газ в енергийни единици

Изразходеният от клиентите природен газ за даден отчетен период в енергийни единици се получава като количеството в хил.м3 се умножи с коефициент, който представлява т.н. „Представителна калоричност на природния газ” в MWh/хил.м3. Представителната калоричност на природния газ се определя ежемесечно от преносното предприятие „Булгартрансгаз” ЕАД и се публикува най-малко 15 дни преди началото на всеки следващ месец на страницата му в Интернет.  

Промени във фактурите

Във връзка с изложеното, след 01.01.2019 г. фактурите, които Севлиевогаз-2000 АД ще издава, ще бъдат променени. От дружеството се ангажират за яснота и коректност да запазят колона с количество природен газ в обемни мерни единици (хил.м3); данни за старо и ново показание за отчетния период в м3 (отчетени по средствата за търговско мерене);

Новото и различното във фактурите, които ще плучим през януари ще бъде количеството природен газ преизчислено от хил. м3 в MWh, компонентите, формиращи крайната цена на газа - в лв./MWh и изписана стойността на  представителна калоричност на природния газ за съответния месец (публично оповестената от „Булгартрансгаз” ЕАД).

От „Севлиевогаз-2000” АД декларират, че са на разположение на всеки клиент, който се нуждае от допълнителни разяснения.

"Севлиево онлайн"

Lidl в Севлиево затваря за два дни заради обновяване на магазина
Бизнес
Светлана Георгиева е лектор в "Двигатели на растежа"
Бизнес
"Капман грийн енерджи" ще строи соларен парк в бившия завод "Севко"
Бизнес
IDEAL STANDARD е любима марка на българите в стоки за бита
Бизнес
Бизнесът събра 21 500 лв. за ремонт на двора на Детски комплекс
Бизнес
„Идеал Стандарт-Видима“ - на изложението „Образование и кариера“
Бизнес
След „25 години обединени за Севлиево“ – доброто продължава
Бизнес
Данни за плащания към физически лица се подават до 15 март
Бизнес
Каузата на Ротари Севлиево за 2019 г. - нова детска площадка
Бизнес
Депото за отпадъци е с нов управител от вчера
Бизнес
По-нисък данък за такситата, ще спестяват по 8.33 лв. на месец
Бизнес
Второ място за Севлиево от от спортния работнически фестивал
Бизнес
Бляскава вечер за 15-тата церемония "Баня на годината"
Бизнес
Нови дървета в алеята на Ротари, заради 144 г. Ротари Интернешънъл
Бизнес
С. Георгиева: Хората са в основата на растежа на компаниите
Бизнес
Втори мандат за Емил Гатев като председател на "Севлиево 21 век"
Бизнес