На какви цени продава „Севлиевогаз 2000“ от 1 януари 2019 г.
Скрийншот от публикувано съобщение на сайта на "Севлиевогаз 2000" АД

След като на 28 декември м.г. КЕВР одобри нови цени на природния газ, от „Севлиевогаз 2000“ обявиха цените, на които ще продават на своите клиенти от началото на тази година. Новите цени са за 1 MWh /мегаватчас/ природен газ и са с включен ДДС.

За промишлени потребители цената е 65.52 лв., за обществено-административни - 68.64 лв., за битови потребители - 70.92 лв.

Посочените цени са без компонентите „Пренос по мрежа високо налягане” и „Достъп до мрежа високо налягане”.

Прогнозната цена за „Пренос по мрежата високо налягане” за месец януари 2019 г. е 0.48 лв. за 1 MWh с включен ДДС, а за „Достъп до мрежата високо налягане” за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. - 3.74 лв. за 1 MWh с включен ДДС;

Цената на газа вече в лева за мегаватчас

От 1 януари 2019 г. са в сила променени в Наредбата за регулиране на цените на природния газ, отнасящи се до мерните единици, в които се формират и утвърждават цените за енергийните предприятия. До сега имаше възможност за формиране и утвърждаване на цени както на база обемни единици – 1 000 м3, така и на база енергийни единици – MWh. От 01.01.2019 г. цените на природния газ вече се формират и утвърждават само в лева за енергийни мерни единици – лева/мегаватчас (лв./MWh). В тази връзка с Решение от 28.12.2018 г. КЕВР утвърди пределни цени за първото тримесечие на 2019 г. както за „Булгаргаз” ЕАД, така и за всички крайни снабдители като „Севлиевогаз-2000” АД. Цените са в лева за енергийни мерни единици – лв./MWh.

Как се получава изразходеният газ в енергийни единици

Изразходеният от клиентите природен газ за даден отчетен период в енергийни единици се получава като количеството в хил.м3 се умножи с коефициент, който представлява т.н. „Представителна калоричност на природния газ” в MWh/хил.м3. Представителната калоричност на природния газ се определя ежемесечно от преносното предприятие „Булгартрансгаз” ЕАД и се публикува най-малко 15 дни преди началото на всеки следващ месец на страницата му в Интернет.  

Промени във фактурите

Във връзка с изложеното, след 01.01.2019 г. фактурите, които Севлиевогаз-2000 АД ще издава, ще бъдат променени. От дружеството се ангажират за яснота и коректност да запазят колона с количество природен газ в обемни мерни единици (хил.м3); данни за старо и ново показание за отчетния период в м3 (отчетени по средствата за търговско мерене);

Новото и различното във фактурите, които ще плучим през януари ще бъде количеството природен газ преизчислено от хил. м3 в MWh, компонентите, формиращи крайната цена на газа - в лв./MWh и изписана стойността на  представителна калоричност на природния газ за съответния месец (публично оповестената от „Булгартрансгаз” ЕАД).

От „Севлиевогаз-2000” АД декларират, че са на разположение на всеки клиент, който се нуждае от допълнителни разяснения.

"Севлиево онлайн"

Няма кандидати за изпълнител на компостиращата инсталация
Бизнес
„Идеал Стандарт - Видима“ бе представена в кариерен панаир
Бизнес
Книжарница "Детски свят" посреща клиенти в нов дом
Бизнес
Подаването на данъчните декларации започва на 10 януари
Бизнес
Идеал Стандарт Интернешънъл създава център на дизайна в Милано
Бизнес
Данъчна кампания 2019 г. започва на 10 януари
Бизнес
От Нова година обявите за продажба на домашно вино са забранени
Бизнес
НАП В. Търново: "До месец новите касови апарати ще са на пазара"
Бизнес
25 години "Севлиево 21 век": обединени за Севлиево
Бизнес
Ротари Севлиево посрещна дистрикт гуверньора на България
Бизнес
На какви цени продава „Севлиевогаз 2000“ от 1 януари 2019 г.
Бизнес
"Паралел" инвестира 27 млн. лв. в сгради, разположени върху 50 дка
Бизнес
20 г. заводът за санитарна керамика налага стандарти
Бизнес
Община Севлиево търси изпълнител на велоалеята, цената е 142 хил. лв.
Бизнес
С 10 стотинки по-скъпо ще возят такситата в Севлиево
Бизнес
Отдава се под наем на ВиК Габрово част от имуществото на ВиК „Бяла“
Бизнес