Търсене

Народно читалище "Развитие-1870" обявява конкурс за читалищен секретар

9000 лв. събра Ротари клуб в Севлиево за ремонт на читалищния са

Читалището в Севлиево е една от трите сгради, които ще бъдат обновени и превърнати в енергийно ефективни по Плана за възстановяване и устойчивост

Настоятелството на Народно читалище "Развитие-1870" – Севлиево обявява конкурс по документи и събеседване за длъжност „секретар”

Код по НКПД 13493010

Изисквания за изпълнение на длъжността:

  • висше образование;

  • допълнителна квалификация – компютърна грамотност /текстообработване, таблични програмни системи и продукти/;

  • познаване на Закона за народните читалища, Кодекса на труда и устава на читалището;

  • комуникативност, умение за работа в екип, професионална ангажираност и отговорност;

  • опит в областта на читалищното дело и художествената самодейност се счита за предимство;

  • владеенето на английски език се счита за предимство;

  • висшето образование в хуманитарните области се счита за предимство;

  • постоянният или настоящ адрес в Севлиево се счита за предимство.

Необходими документи за кандидатстване: заявление за участие, автобиография, мотивационно писмо, копие на диплома за завършено образование, копия от свидетелства /сертификати/ за завършени курсове, свързани с изискванията за заемане на длъжността, лична карта за справка.

Документите се подават лично в касата на читалището до 15.12.2022 г., всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа. С одобрените кандидати ще се проведе събеседване на 16.12.2022 г.

Телефон за допълнителна информация: 0882 806 730

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!