Търсене

Нарушения в общински гори, спряха позволителните за сеч

Нарушения в общински гори, спряха позволителните за сеч

Сечище в Лъгът, снимката е илюстративна

Позволителни за сеч, издадени въз основа на предписания от Лесозащитна станция София /ЛЗС/, да бъдат обезсилени, гласи заповед на изпълнителния директор на ЛЗС инж. Николай Стоянов. Заповедта е от 8 ноември т.г. и е издадена на база теренна проверка на 7 ноември т.г.. Самата проверка бе разпоредена след сигнал от сдружение "Граждани за Севлиево" до Регионалната дирекция по горите във В. Търново.

"Болни" ли са "болните" гори 

Сигналът от неправителствената организация бе за съмнения, че санитарната и принудителна сеч, разпоредена по предписание на Лесозащитна станция, не съответства на действителното състояние на горите. Той бе подаден от Боян Ботев, председател на "Граждани за Севлиево", който настоя компетентните органи да установят дали дърветата, квалифицирани като болни и повредени, действително са такива.

Институциите реагираха учудващо бързо. Сигналът на Ботев бе изпратен във В. Търново на 6 ноември т.г., на 7 ноември сутринта от Лесозащитна станция София изпратиха екип за проверка на място. А проверката констатира множество нарушения. 

Три проверени сечища, куп нарушения

Съгласно констативния протокол, изготвен след нея, проверени са три сечища, и трите в общински горски територии. Две от сечищата са в землището на с. Добромирка, едно в землището на с. Стоките. 

Първото сечище, в с. Добромирка, е на площ от 45 дка. За него има издадено предписание от Лесозащитна станция за провеждане на 100% принудителна сеч. "В сечището установихме 29 броя повалени дървета, концентрирани в северозападната му част, със среден диаметър 28 см, които не бяха разкроени и видимо се виждаше, че са здрави, т.е. нямат повреди от абиотичен и биотичен характер", поше в протокола от проверката. 

В друго сечище, отново в с. Добромирка, за което също е издадено предписание за принудителна сеч с интензивност 100%, "на терен констатирахме, че една трета от насъждението е видимо здраво, с наситен зелен цвят на дървостоя", установяват проверяващите и уточняват, че 25-30% от дърветата, за които има предписание да се секат на 100%, всъщност са здрави. 

Третото проверено сечище е в землището на с. Стоките, в територията на ДЛС "Росица". То е на площ от 84 дка и също е с предписание за 100% санитарна сеч за белия бор и отгледна сеч на широколистните видове. На площ от около 20-25 дка от това сечище белият бор видимо е повреден, е заключението на инспекцията, една част от дърветата са изсъхнали, само на места се забелязват тъмнозелени корони. В тази част от насаждението преобладат предимно видовете бук и габър. Но в горната част на гората преобладават иглолистните дървета, които са видимо здрави, със среден диаметър 38 см и тъмнозелени корони. 

Липсва контролна горска марка

В това сечище при проверката се откриват 13 броя пъни от бор с диаметър от 26 до 52 см и пет броя пъни от бук с диаметър от 14 до 28 см, на които липсва контролна горска марка. Върху останалите пъни, както и върху останалите дървета, също не е открита абревиатура на горска марка, с която е маркирано насаждението. На част от дърветата се откроява шестограм, на друга част се вижда синя боя. На едно дърво проверяващите виждат цифрата 5.  

Присъстващите

При проверките са присъствали инж. Александър Пенков - директор на общинско предпирятие "Гори и земи", инж. Александър Атганасов - зам.-директор на предприятието, Данаил Десев - горски стражар в предприятието, общинският съветник Тодор Ганчев, представители на дърводобивни фирми от общината, Боян Ботев от "Граждани на Севлиево" и репортерът на в. "Седмицата" и габровския "100 вести" Ружа Любенова. 

Според публикация във в. "Седмицата" от днес, позована на думи на общинския съветник Тодор Ганчев, с нарушенията по-горе Община Севлиево е ощетена с около 300 хил. лв. 

Важна подробност е, че всичките позволителни за цитираните по-горе сечища, са в полза на "Частно горско предприятие Габрово". Сечта е възложена без търг, с пряко договаряне, на основание предписание, от Лесозащитна станция. А както стана ясно предписанията на Лесозащитна станция за 100% сеч се оказаха нереални, заради което позволителните бяха обезсилени от директора на същата Лесозащитна станция. Дали става дума за незаконна схема? 

Сигнал до прокуратурата

Днес Боян Ботев е изпратил сигнал до прокуратурата във връзка с нарушенията, установени при проверка на терен в общинските гори, съобщи лично той. Със сигнала Ботев настоява за установяване на виновните лица и точният размер на щетите, които Общината понася от това, че здрава дървесина, която може да бъде продадена като строителна, всъщност се сече като болна и се продава като дърва за огрев.  

Емилия Димитрова

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.