Търсене

Настоятелството на Народно читалище „Развитие-1870” свиква редовно отчетно общо събрание

ДФ „Земеделие“ за малко да изпрати севлиевското кино на кино

Настоятелството на Народно читалище „Развитие-1870” – Севлиево свиква редовно отчетно общо събрание на читалището при следния дневен ред:

1. Отчет на Настоятелството за дейността на Народно читалище „Развитие-1870” и Кино „21 век” през 2023 г.;

2. Доклад на Проверителната комисия за отчетния период;

3. Приемане на бюджет и насоки за работа през 2024 г.

Събранието ще се проведе на 27 март 2024 г. от 16:30 часа в салона на читалището. При липса на кворум събранието ще се проведе в същия ден от 17:30 часа при същия дневен ред.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.