Търсене

Не е работа на правителството да казва какви да са параваните за гласуване с хартиени бюлетини

6.25% е избирателната активност в община Севлиево към 10.00 ч.

Определянето на вида и размерите на параваните за гласуване с хартиени бюлетини излиза извън правомощията, предоставени на изпълнителната власт от Изборния кодекс (ИК). Това се казва в писмо на главния секретар на Министерския съвет (МС) до председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК), изпратено днес.

Повод за писмото е проект за решение на ЦИК, в който на Министерски съвет се вменява задължението да определи вида и размерите на параваните за гласуване с хартиени бюлетини на местните избори на 29 октомври т.г. С този отговор правителството потвърждава позицията на служебния кабинет преди парламентарните избори на 2 април т.г.

Законодателят изрично е ограничил участието на органите на изпълнителната власт до организационни и технически дейности по осигуряването на избирателните комисии. Определянето на изисквания за елементите от оборудването на избирателните секции би представлявало намеса на правителството в изключителните правомощия на избирателните комисии. Освен това, всеки акт или действие на МС извън неговите правомощия по Изборния кодекс би бил незаконосъобразен, ако е основан единствено на задължение, възложено с решение на ЦИК, се казва в писмото.

Параваните за гласуване с хартиени бюлетини са елемент от оборудването на изборните помещения и затова според ИК тяхното осигуряване е ангажимент на общинските администрации. Изискванията и детайлите относно оборудването на тези помещения се определят с методически указания на ЦИК в съответствие с нейните правомощия по чл. 57 от ИК. Това включва параваните, които заменят т.нар. "тъмни стаички", чиито параметри винаги са определяни от ЦИК.

Законовата задача на параваните за гласуване с хартиени бюлетини и на преградите за гласуване с машини е да се осигури както тайната на гласуването, така и възможност за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. За постигането на тази цел законодателят не е сметнал за необходимо да изисква те да отговарят на единни технически изисквания, с което е дал възможност на общинските администрации и секционните избирателни комисии при тяхното поставяне в предизборния ден да се съобразят със спецификите на изборното помещение. Единствените технически изисквания към параваните е техният вид и размер да позволяват поставянето на таблата с информация за избирателите, чийто вид и размер се определят отново от ЦИК.

В писмото на МС до ЦИК също така се обръща внимание, че уредбата в ИК относно параваните за гласуване с хартиени бюлетини е общо приложима за всички видове избори, включително за тези с избирателни секции извън България. А предвидената в ИК възможност за тяхното осигуряване чрез организациите на българските граждани извън страната изключва по принцип тяхното изработване и доставка по единен стандарт.

В случай че ЦИК е констатирала нарушения на изборния процес на 2 април т.г. по отношение на параваните за гласуване, в нейна компетентност е да приеме съответни решения, с които да ангажира общинските администрации и съответните избирателни комисии.

В заключение главният секретар на МС уверява членовете на ЦИК, че органите на изпълнителната власт ще положат максимални усилия, като подчертава "в рамките на своите правомощия", "за да подпомогнат комисията при изпълнението на отговорните й задачи по организация и провеждане на предстоящите избори".

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.