Търсене
Финалът на един герой от местните новини

Добилото скандална известност "Частно горско предпирятие Габрово" вече не съществува в правния мир

Емилия Димитрова
Добилото скандална известност

Снимка: Pixabay

"Частно горско предприятие Габрово", което нашумя през 2016 г. и 2018 г. е заличено с решение на Окръжен съд Габрово, става ясно от публично достъпна информация от съда. 

До решението се стига, след като едноличният собственик и управител на дружеството, 90-ггодишната Гергана Лилова, която печелеше солидни обществени поръчки за дърводобив в Севлиево, е починала през март 2021 г. и никой от двамата й наследници не е предприел действия по придобиване на дружеството и продължаване на дейността му. 

Искът за заличаване на дружеството и прекратяване на неговата дейност е внесен в съда от прокуратурата. 

"Частно горско предприятие Габрово" нашумя най-напред през 2016 г. във връзка с търг за продажба на стояща дървесина на корен, обявен от Община Севлиево. При наддаването първоначално обявената сума от 174 хил. лв. достигна почти половин милион лева с ДДС, но в последствие Владимир Генчев - пълномощник на собственичката, отказа да подпише договор с Общината, вероятно осъзнал, че се е увлякъл в наддаването.  

В средата на декември 2017 г. общинското предприятие „Гори и земи“ в Севлиево възложи чрез пряко договаряне на „Частно горско предприятие Габрово“ да изсече 360 тополи по поречието на р. Росица. Цялата документация по проведения търг, както и цената на извършените дейности, се оказаха дълбоко засекретени. Разследване на платформата за разследваща регионална журналистика „За истината“ установи, че собственик на дружеството – изпълнител е 84 годишната Гергана Лилова, но следите на реалните му собственици водят към бившия министър на земеделието и горите Мирослав Найденов и някогашния депутат от ГЕРБ Емил Димитров.

През 2019 г. "Частно горско предприятие Габрово" отново влезе в местните новини. Този път с цех за производство на дървени пелети, който бе изграден в двора на бившата фирма "Оригинал". Цехът за пелети е на напълно различно дружество - "Балкан пелетс", но то се оказа в "роднинска връзка" с „Частно горско стопанство Габрово“. Така обясни тогава Владимир Генчев, който се оказва много добре запознат с инвестиционното намерение за изграждането на цех за пелети и охотно отговаряше на всички въпроси, зададени от „Севлиево онлайн“.

Това е същата инсталация, за която имаше съмнения, че е свързана с бившия депутат от ГЕРБ Емил Димитров и бившия министър на земеделието Мирослав Найденов. През 2022 г. тази връзка вече бе видима в Търговския регистър, а проверка на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Велико Търново същата година установи, че екологичнитe изисквания за подобно производство не са спазени. Става въпрос за периодичното вземане на проби от изпусканите в атмосферата емисии, което е едно от условията, за да бъде пуснат в експлоатация цех за производство на пелети. 

В рамките на дадения от екоинспекцията срок нередностите бяха отстранени, потвърдиха от РИОСВ за "Севлиево онлайн", а със съдебното решение от 2 октомври т.г. и връзките между пелетите, дърводобива и търговете в общински гори са окончателно прекъснати, след като предприятието вече не съществува в правния мир. 

 

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.