Нова визия за двора на ПГ "Марин Попов" с пари по проект

С близо пет хиляди лева ще бъде облагороден двора на ПГ „Марин Попов”. Толкова е сумата, която училището ще получи по проекта, с който кандидатства за финансиране пред Министерството на околната среда и водите и  ПУДООС /Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ в националната кампанията „Чиста околна среда - 2017". А конкурсът бе на тема „Обичам природата и аз участвам”.

Проектът на севлиевското училище предвижда  почистване  на съществуващата цветна алея и засаждане на многогодишни градински цветя, оформяне на цветни екокътове в южната част на парка от двете страни на цветната алея в близост до входа на училището, засаждане на нови дървесни видове, липсващи в парка, поставяне на  указателни табели с наименованията на различните дървесни видове с кратко описание за вида.  Пространството около цветните кътове ще бъде озеленено с декоративни храсти, а около тях ще бъдат поставени пейки за отдих.

След подрязване и оформяне на наличните дървета и храсти, след засаждане на новите растителни видове и след изграждането на цветните кътове, училището ще се превърне в красиво място за обучение, отдих  и спорт, убедени са учители и ученици.

Конкурсът на МОСВ е ежегоден и е в рамките на кампанията „Чиста околна среда“, която Министерство на околната среда и водите провежда повече от 15 години. Допустими бенефициенти по него са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие. Още осем проекта са одобрени за финансиране от община Севлиево - четири на Общината, три на детски градини и един училищен. 

 

написано от Емилия Димитрова

Излязоха резултатите от първото класиране за гимназиите
Образование
Стилиян Илиев получи наградата на бизнес сдружение "Севлиево 21 век"
Образование
Нито една паралелка в гимназиите засега няма да бъде закрита
Образование
Абитуриентските балове в Севлиево ще бъдат на 27 и 28 юни
Образование
В гимназия "Ген. Иван Бъчваров" изпратиха випуск 2020
Образование
Балът за прием в Математическата гимназия в Габрово е най-висок
Образование
851 завършват 7 клас тази година в областта, 296 са в Севлиево
Образование
Седмокласниците на ПМГ в Габрово с най-висок успех на външното оценяване
Образование
Драгомир Денчев - лауреат националната олимпиада по техническо чертане
Образование
И за трето класиране останаха незаети места в гимназиите
Образование
"Техник на транспортна техника" - перспективи в ПГТ в с. Градница
Образование
От името на Община Севлиево абитуриенти получиха почетни отличия
Образование
Лятна академия на "Заедно в час" вече и в област Габрово
Образование
Габрово е на четвърто място в страната по успех на матурата по БЕЛ
Образование
Заедно по време на изолация – един проект на клуб „New Lab“
Образование
Започва кандидат-гимназиалната кампания, какво предстои
Образование