Нова визия за двора на ПГ "Марин Попов" с пари по проект

С близо пет хиляди лева ще бъде облагороден двора на ПГ „Марин Попов”. Толкова е сумата, която училището ще получи по проекта, с който кандидатства за финансиране пред Министерството на околната среда и водите и  ПУДООС /Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ в националната кампанията „Чиста околна среда - 2017". А конкурсът бе на тема „Обичам природата и аз участвам”.

Проектът на севлиевското училище предвижда  почистване  на съществуващата цветна алея и засаждане на многогодишни градински цветя, оформяне на цветни екокътове в южната част на парка от двете страни на цветната алея в близост до входа на училището, засаждане на нови дървесни видове, липсващи в парка, поставяне на  указателни табели с наименованията на различните дървесни видове с кратко описание за вида.  Пространството около цветните кътове ще бъде озеленено с декоративни храсти, а около тях ще бъдат поставени пейки за отдих.

След подрязване и оформяне на наличните дървета и храсти, след засаждане на новите растителни видове и след изграждането на цветните кътове, училището ще се превърне в красиво място за обучение, отдих  и спорт, убедени са учители и ученици.

Конкурсът на МОСВ е ежегоден и е в рамките на кампанията „Чиста околна среда“, която Министерство на околната среда и водите провежда повече от 15 години. Допустими бенефициенти по него са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие. Още осем проекта са одобрени за финансиране от община Севлиево - четири на Общината, три на детски градини и един училищен. 

 

написано от Емилия Димитрова

"Севлиево 21 век" обяви носителите на ученически стипендии 2020/2021
Образование
В ПГМЕТ ще се изгради STEM център за 300 хил. лв.
Образование
Ученици и родители на поход, избраха да са далеч от социалните мрежи
Образование
В ПГМЕТ учат присъствено, но са готови за комбинирано обучение
Образование
18 учители в СУ "Васил Левски" са извън клас
Образование
Над 70% от децата се върнаха в детската градина от тази година
Образование
Леко се отпуска режима за ученици и студенти, онлайн уроците продължават
Образование
Четири учителки от Севлиево са отличени в "Учител на годината 2020"
Образование
Държавата ще заплаща таксите на студенти, които имат договор с работодател
Образование
Още два дни (засега) онлайн обучение за гимназистите
Образование
Днес, преди 186 години, е открито Габровското училище
Образование
Уред за наказание, използван в килийното училище, получи НМО
Образование
РУО Габрово създава база данни за заместващи учители
Образование
Евгени Генов е национален победител в конкурс за STEM науки в България
Образование
В смесена форма на обучение започва идната седмица за СУ "В. Левски"
Образование
Променят се част от противоепидемичните мерки за учениците
Образование