Новоизбраните кметове и съветници ще положат клетва на 11 ноември
снимка: Минчо Тодоров

от Емилия Димитрова

Със заповед на областния управител Невена Петкова на 11 ноември т.г. в 11.00 ч. се свиква първото заседание на новоизбрания общински съвет. 

Съгласно Закона за местно самоуправление и местна администрация преди началото на заседанието новоизбраните кметове и общински съветници полагат клетва. Това става в присъствието на граждани, областния управител или негов представител и представител на Общинската избирателна комисия.

Думите на клетвата са: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от севлиевска община и да работя за тяхното благоденствие."  Полагането на клетвата се удостоверява с подписването на клетвен лист. Веднага след това общинските съветници и новоизбрани кметове влизат в пълномощия.  

Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На това заседание се избира председател на Общинския съвет. Той е от състава на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. 

Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет, но не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.

Последния мандат бе първия, в който председседателят на Общинския съвет бе на трудов договор, със заплата 70% от тази на кмета. С решение на съветниците от края на януари т.г. заплатата на кмета на Севлиево бе определена на 2640 лв. 

С 10% по-ниска избирателна активност към 17.30 ч., спрямо първия тур
Политика
Рокади в състава на Общинския съвет преди клетвата
Политика
Избирателната активност остава ниска - 17.3% е към 12.30 ч.
Политика
Новоизбраните кметове и съветници се заклеха
Политика
Иван Иванов е избран за кмет с 6761 гласа
Политика
Здравка Лалева е председател на ОбС. Избор нямаше, имаше гласуване
Политика
6.25% е избирателната активност в община Севлиево към 10.00 ч.
Политика
Иван Иванов води срещу Богомил Петков, броенето продължава
Политика
Протокол с над десет грешки, председател на СИК е общински служител
Политика
Новоизбраните кметове и съветници ще положат клетва на 11 ноември
Политика
ГЕРБ падна в Дряново, Трифон Панчев е новият кмет на града
Политика
След три мандата на Цветан Цонев, в с. Сенник има нов кмет
Политика
Красимира Йорданова връчи символа на местната власт на Иван Иванов
Политика
Благодаря ви! За съжаление, "схемата" победи
Политика
ГЕРБ спечели в Габрово и Севлиево заради ниската активност, но бавно губи областта
Политика
Иван Иванов ще бъде кмет на Севлиево още един мандат
Политика