Новоизбраните кметове и съветници ще положат клетва на 11 ноември
снимка: Минчо Тодоров

от Емилия Димитрова

Със заповед на областния управител Невена Петкова на 11 ноември т.г. в 11.00 ч. се свиква първото заседание на новоизбрания общински съвет. 

Съгласно Закона за местно самоуправление и местна администрация преди началото на заседанието новоизбраните кметове и общински съветници полагат клетва. Това става в присъствието на граждани, областния управител или негов представител и представител на Общинската избирателна комисия.

Думите на клетвата са: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от севлиевска община и да работя за тяхното благоденствие."  Полагането на клетвата се удостоверява с подписването на клетвен лист. Веднага след това общинските съветници и новоизбрани кметове влизат в пълномощия.  

Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На това заседание се избира председател на Общинския съвет. Той е от състава на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. 

Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет, но не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.

Последния мандат бе първия, в който председседателят на Общинския съвет бе на трудов договор, със заплата 70% от тази на кмета. С решение на съветниците от края на януари т.г. заплатата на кмета на Севлиево бе определена на 2640 лв. 

Кметът назначи новите кметските наместници, сред тях има и стари
Политика
ГЕРБ спечели в Габрово и Севлиево заради ниската активност, но бавно губи областта
Политика
Любен Майсторски напусна Общинския съвет, става наместник в с. Столът
Политика
Здравка Лалева е председател на ОбС. Избор нямаше, имаше гласуване
Политика
Новоизбраните кметове и съветници ще положат клетва на 11 ноември
Политика
Постоянните комисии - нагласени и без шанс за промени
Политика
АБВ внесе сигнал до прокуратурата срещу министър Нено Димов
Политика
Новоизбраните кметове и съветници се заклеха
Политика
Само "Граждани за Севлиево" нямат председател на комисия в Общинския съвет
Политика
Още трима общински съветници се заклеха
Политика
Красимира Йорданова връчи символа на местната власт на Иван Иванов
Политика
Групата на "Ние, гражданите" в Общинския съвет ще е с ново име
Политика
Боян Ботев: "Щом не искат да чуят нас, ще чуят хората на улицата"
Политика
Рокади в състава на Общинския съвет преди клетвата
Политика
Рокада в Общинския съвет, д-р Огнян Пешков излиза
Политика
ГЕРБ и ДПС са на път да превземат Общинския съвет
Политика