Търсене

Новото при осигуряването и изчисляването на пенсии от 2019 г.

Новото при осигуряването и изчисляването на пенсии от 2019 г.

снимка: pixabay

От 2019 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица става 560 лв., срещу 510 лв. за мналата година. На регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители минималният осигурителен доход става 400 лв. Максималният месечен размер на осигурителния доход се вдига от 2600 на 3000 лв.

Изискванията за възраст и осигурителен стаж при пенсиониране се увеличават.

През 2019 г. жените се пенсионират на навършени 61 г. 4 м. и осигурителен стаж от 35 г. 8 м. Увеличението е с по два месеца. Мъжете се пенсионират, ако са навършили 64 г. 2 м. (увеличението е с 1 месец), а осигурителният им стаж е 38 г. 8 м ( с 2 месеца повече, отколкото през 2018 г.).

Без промяна остава размерът на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“,

който е процент от осигурителния доход на лицата, работещи при условията на III категория труд: за родените до 31.12.1959 г., включително - 19,8 на сто, за родените след 31.12.1959 г. – 14,8 на сто.

Осигурителната вноска за закупуване на един месец осигурителен стаж за завършено висше или полувисше образование, както и за недостигащ стаж при пенсиониранетоq става 110,88 лв. (19,8 на сто х 560 лв. - минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица ), когато вноската се прави след 31.12.2018 г.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст

при пълен осигурителен стаж от 1 януари до 30 юни 2019 г. е 207,60 лв., от 1 юли до 31 декември 2019 г. - 219,43 лв. (увеличение с 5,7 на сто).

Запазва се максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях - 910 лв. от 1 януари 2019 г. до 30 юни 2019 г., а от 1 юли 2019 г. - 1200 лв.

От 1 юли 2019 г. предстои увеличение на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г. с 5,7 на сто. Едновременно с това пенсиите, отпуснати до 31.12.2018 г., ще се преизчисляват от 1 юли 2019 г. с процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.

Когато преизчисленият размер на пенсията с по-високата тежест за осигурителния стаж и увеличеният с 5,7 на сто размер на пенсията не са равни, пенсията се определя в по-високия размер. По този начин се гарантира по-благоприятното за лицата увеличение на пенсията, като същото не може да бъде по-малко от 5,7 на сто.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!