Търсене

Няма таван на доходите в „Делта стар“ АД

Няма таван на доходите в „Делта стар“ АД

През последните 20 години България е страната с най-бързо нарастващи разходи за труд сред държавите в ЕС, показват данните на Евростат. Бързото нарастване на възнагражденията обаче е проблем, защото не е съпроводено с пропорционално повишаване на производителността. На практика в момента разликата между повишаването на заплатите и производителността е на исторически най-ниското си ниво, сочи изследване на „Капитал“. Къде стои на фона на тези данни една от водещите компании в сектора електроенергетика у нас – севлиевската „Делта Стар“ АД, която има славата на изключително гъвкава в своята кадрова политика. 

Няма да изненадаме никой, ако кажем, че намирането на подготвени кадри е проблем, който се задълбочава през последната година. Дори повече, той се превърна в проблем, за който бизнесът все по-често говори, а икономически и социални анализатори го изведоха като водещ фактор за развитието на българската икономика, в частност за регионалните икономики там, където търсенето и подбора на кадри се превърна в сериозно предизвикателство за фирмите. Оказа се, че през 2016-та намирането на пазари вече не е чак от такова значение за бизнеса, както обезпечеността със специалисти. При това не става дума само за специалисти с университетска диплома.

Водени от необходимостта да преборят проблема с липсата на кадри, през 2016-та в „Делта Стар“ АД разработиха своя политика за увеличаване на работните заплати на хората, пряко заети в изграждането на електроенергийните съоръжения. Целта беше техните възнаграждения постепенно да се изравнят с тези на персонала, зает с обслужване на електроенергийни съоръжения, който е с по-високи заплати поради постоянната заетост и по-висока квалификация. А като продължение на тази политика догодина в „Делта Стар“ АД планират нов ръст на заплатите – увеличение, възможно, благодарение на реформата в дружеството, започната още през 2014 година, която има за цел прогресивно увеличаване на фонда за управление на човешки ресурси чрез преструктуриране на разходите в дружеството.

Изображение - 1016  

И ако това е добрата новина за наетите в „Делта Стар“ АД и онези, които тепърва ще кандидатстват за място в дружеството, то лошата е за неговите акционери. „Ние на практика ставаме неконкурентни, поради относително високите нива на трудови възнаграждения и приетата при нас система за цялостно изплащане на осигуровките към работните заплати“, коментира Станислав Боев – председател на Съвета на директорите в „Делта Стар“ АД. „Получава се това, че наши конкуренти са фирми, които отделят по-малки разходи за работни заплати, но са в състояние да дават по-големи заплати, което е сериозен стимул за хората, работещи при тях. Ефекта от това обаче проличава, когато на човек се наложи да ползва болнични“, споделя Боев.

Затова въпреки ограниченията, които в „Делта Стар“ АД са си наложили по отношение на пазарна конкурентност, акционерите са категорични, че и през следващата година ще продължат да работят по начина, който са приели за правилен – като отделят сериозни средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на хората си, инвестират в обучение на персонала и осигуряват допълнителни средства, за да застраховат служителите си. „Това е единствения начин да успяваме, тъй като високите нива на заплати в „Делта Стар“ АД изискват и висока квалификация, която трябва да се повишава непрекъснато. Затова и изискванията към хората, които наемаме, са високи. Но тези, които са част от екипа ни знаят, че при нас са в сила вътрешни правила за определяне на заплатите, на база на които се формират трудовите възнаграждения. При нас всеки, който има инициатива и желание да работи по проектите, които дружеството реализира, или е в състояние да предложи и реализира свои собствени проекти, има възможност да получи допълнителни възнаграждения за това. Така доходите при нас са в пряка зависимост от индивидуалния принос и инициативата на лицата, които са част от колектива. Затова казваме, че при нас на практика ограничение на доходите няма“.

Изображение - 1017

Какво би трябвало да означава това, питам Станислав Боев. Обяснява, че сумата, която хората им получават в края на определен период, зависи от активността и възможностите на всеки, тъй като доходите при тях не се формират само от заплати. „След като наш работник е съпричастен към капитализацията на дружеството и реализирането на неговите проекти,  това означава, че той следва да получава възнаграждение, което съответства на неговото участие, ресурсите на дружеството, които се използват за тази цел и риска който се поема от фирмата. Който се интересува от вътрешнофирмената ни система, нека заповяда. В „Делта Стар“ АД сме отворени за срещи с всеки, за когото работата при нас е възможност и предизвикателство“, парира по-нататъшният ни интерес Станислав Боев.

Но не пропуска да изкаже своята и на колегите си от ръководния състав благодарност към екипа на „Делта Стар“ АД. „Като под екип при нас се разбират всички в състава на дружеството. Защото всеки успява да даде частица от себе си за общия успех. Благодарим и на по-малките фирми, с които успешно работим или по скоро си партнираме в региона. Тук е мястото кажа, че сме отворени към всички фирми, които желаят да работим съвместно, като нашето изискване е да има ясни и точни условия“, казва председателят на Съвета на директорите, удовлетворен от една успешна 2016 година.

Изображение - 1018

В какво се корени удовлетвореността ви от отиващата си година, която не беше лека за българския бизнес?“, питам на финала г-н Боев. „На разкритите възможности да работим по проекти в региона, с което се повиши и нашата ефективност. От една страна това ни помогна да повишим значително квалификацията на персонала, част от който се включи в изработка и монтаж на съоръжения,  които бяха новост за нас. През 2016-та направихме сериозни инвестиции за придобиване на основни средства  - главно машини, инструменти, механизация и транспортни средства. И всичко това стана възможно с участието на наши партньори от големите фирми  Schneider electric, АBB България, значими български дружества работещи в нашата област, както и частични съвместни разработки с инженерингови компании от Канада и Европейски съюз. Удовлетворени сме от изпълнението на съвместни проекти на територията на община Севлиево, където наши клиенти са „Хамбергер България“ ЕООД, „Идеал Стандарт-Видима“ АД, „Паралел“ ЕАД, „Никипласт-М“ ООД,  както и много други дружества, на които помагаме с консултации и извършваме услуги“, очертава удовлетворението си от отиващата си година Станислав Боев.

„Делта Стар“ е създадена през 2007 година. В портфолиото им пише: „Компанията е създадена от група ентусиасти с ценен опит, за които основна цел е създаване на компания, която да бъде в полза на обществото, своите служители, бъдещи и настоящи клиенти“.

 

За връзка с "Делта Стар" АД: 

гр. Севлиево, ул. „Никола Петков” №22 А 

тел/факс/ +359 (675) 32300; +359 (675) 33069

гр. София, ул. „Ерма” № 3, +359 (2)4773305 

e-mail: office@deltastar.bg

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!