Търсене
След външното оценяване в края на 4 клас

Обеднява речника на децата. Все повече са думите, чието значение голяма част от учениците не знаят

Севлиево онлайн
Обеднява речника на децата. Все повече са думите, чието значение голяма част от учениците не знаят

Снимка: МОН

Анализ на резултатите от националното външно оценяване на четвъртокласниците сочат, че обеднява речника на децата и все повече са думите, чието значение голяма част от учениците не знаят. Това обявиха от Министерството на образованието (МОН) в началото на седмицата, когато бяха представени резултатите от оценяването в края на 4 клас. 

Цели 88% от децата не могат да обяснят значението на думата „пожарникар“, пише в представения от МОН анализ. Немалко ученици не разпознават значението на думи като „високомерен“, „надменен“, „стеснителен“ „срамежлив“, „горделив“. В езиково отношение най-голямо предизвикателство остава правописът на степенувани прилагателни имена и на съгласни пред беззвучни в средата на думата.

Въпреки тези изводи, от МОН са категорични, че "общият резултат е сравнително висок, което потвърждава наблюденията от международните изследвания PIRLS и TIMMS, че българските четвъртокласници се справят над средното равнище в сравнение със своите връстници в други страни".

В сравнение с 2021 г. при тазгодишните средни стойности по двата предмета се наблюдава лек спад. Освен че самите деца са различни, влияние върху резултатите оказва и по-дългият период на онлайн обучение заради пандемията от COVID-19 – за този випуск това бяха три поредни години, макар че бяха положени максимални усилия през тази учебна година децата от началните класове да учат колкото е възможно по-дълго присъствено.

Върху резултата се отразяват и някои промени в самите тестове за националното външно оценяване - с всяка следваща година те изискват все повече мислене, съобразителност, справяне с практически ситуации, умение за пренос на наученото в нов контекст. Това предполага повече усилия и постоянство при усвояването на материала, сачи анализа на образователните експерти в ресорното министерство. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за Народно събрание 2 октомври 2022