Търсене

Областният управител смъмри Здравка Лалева

Областният управител смъмри Здравка Лалева

Здравка Лалева през 2015 г. при избирането й за председател на ОбС Севлиево. По-късно тя стана първият щатен председател на ОбС

С писмо до председателя на ОбС Севлиево Здравка Лалева областният управител на Габрово Николай Сираков напомня на първата между севлиевските съветници задължението "да не допускате в бъдеще нарушения при организацията на дейността на ръководения от вас орган на местно самоуправление". Писмото е в отговор на подадено на 4 януари от общинския съветник Николина Николова заявление, с което г-жа Николова поиска съдействието на областния управител за недопускане на бъдещи нарушения на правата на съветниците в Севлиево.

Повод за заявлението на Николина Николова бе наличието на две подписки с искане за свикване на извънредно заседание на ОбС Севлиево по въпросите на безводието. Едната подписка бе от съветници на партия ГЕРБ, плюс Тодор Ганчев от Реформаторския блок и Ердоан Узунов от ДПС, а втората - от съветници на "Коалиция Избирам Севлиево", коалиция „Патриотичен фронт „НФСБ и ВМРО“, д-р Сюзан Садъкова-Томева от Реформаторския блок и Кенан Ашиков и Ердоан Узунов, избрани с листата на ДПС. С първата подписка се искаше свикване на заседание за обсъждане на тежката ситуация с водния режим, с втората се правеше предложение за изслушване на управителя на ВиК "Бяла" ЕООД и се възлагаше на кмета да обяви бедствено положение с оглед щетите, които режимното водоподаване нанася на икономиката в общината и опасностите за здравето на хората.

Съветник от Севлиево сезира областния управител за нарушени права   

Веднага след депозиране на първата подписка в деловодството на Общината председателята на ОбС Здравка Лалева свика съветниците на заседание с единствена точка в дневния ред - „Разглеждане на ситуацията, свързана с продължаващия променлив режим на водоподаване от ВиК „Бяла“ гр. Севлиево към населението на община Севлиево“. Тя игнорира наличието на втора подписка, което не бе сведено до знанието на ОбС, с което провокира общинският съветник Николина Николова да се обърне за съдействие към областния управител в качеството му на контролен орган върху дейността на Общинския съвет. 

А от отговора на г-н Сираков недвусмисленно става ясно, че той признава нарушението на Здравка Лалева. Ето какво пише той: "С настоящото писмо ви напомням за задължението Ви като председател на Общински съвет Севлиево да следите за спазване нормите на горепосочените нормативни актове /б.ред. ЗМСМА и Правилник за организацията дейността на ОбС/ и да не допускате в бъдеще нарушения при организацията на дейността на ръководения от Вас орган на местно самоуправление".  

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!