Търсене

Областният управител връща за ново обсъждане решението за заплатите в Общинския съвет на Севлиево

Общинските съветници ще работят със старите си заплати, докато не си гласуват съобразени със закона, вместо каквито им се иска да получават
Емилия Димитрова
Полицай Невена Петкова е новият областен управител

Със своя Заповед от 7 февруари т.г. областният управител Мария Башева - Венкова връща за ново обсъждане решението на Общинския съвет в Севлиево, с което се изменя Правилника за организацията и дейността му.

Това е решението, с което заплатите на общинските съветници бяха приравнени към една минимална заплата за страната плюс 50 лв. допълнително за председателите на комисии, а на председателя и заместник-председателя бяха гласувани съответно три минимални заплати за страната и 1.8 пъти минималната заплата. Решението юристите в областната администрация определят като незаконосъобразно, заради което със същата заповед се спира неговото изпълнение. 

Едно решение с три закононарушения

Приетото решение гласи: „Възнаграждението на председателя на Общинския съвет за един месец е в трикратния размер на минималната работна заплата определена за страната.”, „Възнаграждението на заместник-председател на Общинския съвет за един месец е в размер на 1.8 пъти минималната работна заплата определена за страната” и „Възнаграждението на общинския съветник за един месец е в размер на минималната работна заплата определена за страната. В случай, че общинският съветник е председател на постоянна комисия, към възнаграждението му се изплащат и допълнителни 50 лева на месец.”.

При осъществяване на служебен контрол за законосъобразност върху актовете на общинските съвети е установено, че конкретният административен акт противоречи на императивни правни норми, посочват от областната администрация в Габрово. Уточнява се, че съгласно Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) възнаграждението на председателя на Общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината и се определя пропорционално на продължителността на работното му време.

В Севлиево съветниците са приели текст, с който на председателя определят възнаграждение - трикратния размер на минималната работна заплата за страната, "което не съответства на нормативната уредба", се посочва в мотивите на областния управител за връщане на решението.

Подчертава се, че чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА изрично определя базата, спрямо която следва да се изчисли възнаграждението на председателя на общинския съвет и тя е възнаграждението на кмета на съответната община (в рамките на до 90% от същото), а не трикратния размер на минималната работна заплата за страната. По този начин решението е прието в противоречие с нормативен акт от по-висока степен, се казва още в мотивите. 

Второ нарушение на закона 

Незаконно е определена заплатата и на общинските съветници. Юристите на областната администрация посочват, че "начинът по който се определя възнаграждението на общинските съветници е изрично регламентиран в чл. 34 от ЗМСМА - общинските съветници получават възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец". 

"Определяйки възнаграждение на общински съветник в размер на минималната работна заплата за страната за един месец и допълнително такова, ако е председател на постоянна комисия, Общински съвет в Севлиево отново е приел разпоредба противоречаща на цитираната норма от ЗМСМА, пише в заповедта на Мария Башева. Посочва се, че чл. 34 предвижда, че общият размер на възнаграждението се дължи за участието на общинските съветници в заседанията на Съвета и в неговите комисии, именно поради тази причина е недопустимо да се изплаща допълнително възнаграждение, ако общински съветник е и председател на постоянна комисия.

За трети път в разрез с нормативната уредба

Третото закононарушение в рамките на едно и също решение касае заплатата на заместник-председателя. "Общински съвет – Севлиево е определил възнаграждението на заместник-председателите на Съвета за един месец да е в размер на 1.8 пъти минималната работна заплата определена за страната, което също противоречи на закона", се казва в заповедта на областния управител. Отбелязва се, че в ЗМСМА са разписани правилата за определяне на възнагражденията на общинските съветници и председателя на Общинския съвет, но не и на заместник-председателя, следователно последните имат същите права и задължения като останалите общински съветници. За същото "Севлиево онлайн" алармира също след приемане на решението. От Областната управа са категорични, че "възнаграждението на заместник-председателите се приравнява на това на общинските съветници".  

Трите закононарушения бяха приети с гласовете на 23 общински съветници. Против бяха само трима - Димитър Тонев, Михаил Йонков и Мехмед Данъджиев, и тримата от групата на ПП-ДБ. Двама гласуваха "въздържал се" - Светлана Георгиева от "Граждани за общината" и Георги Георгиев от групата на ПП-ДБ. Всички останали гласуваха за решението с многото пороци. 

Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14- дневен срок от получаването на заповедта на областния управител. Това означава, че общинските съветници може да се наложи да се съберат извънредно, за да преправят работата си и си определят заплати според това, което законът позволява, вместо според това какво им се иска да постъпва в банковите им сметки. 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!