Обществена поръчка „се прероди“, а Община Севлиево плати
Мотометачна машина модел Bucher, снимка: sweeperit.buchermunicipal.com

За два месеца през 2018 г. Община Севлиево на два пъти обяви обществена поръчка за доставчик на мотометачна машина. Първия път процедурата изобщо не се задвижи, защото кметът Иван Иванов сам я прекрати. Това стана две седмици, след като в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) бе заведена жалба от старозагорското дружество „Вием Ауто 88“. От дружеството обжалваха изискванията в техническата спецификация на обявената поръчка, „които предопределят избора на точно един модел машина, без възможност за конкуренция и избор на техника с по-добри параметри от изискуемите“. Жалбата струваше на севлиевските данъкоплатци 1350 лв.  

Има поръчка, има проблем

Обявата за оспорената от „Вием Ауто 88“ обществената поръчка е публикувана на 5 юли 2018 г. На 26 юли същата година от дружеството внасят жалба, в която се казва, че изискванията, заложени от Община Севлиево в техническата спецификация към поръчката „буквално преповтарят марка и модел оборудване на един единствен производител и ограничават участието на който и да е друг производител или доставчик“. „Нито една друга машина от този тип и притежаваща сертификат РМ 10 (по изискване на възложителя), не отговаря на съвкупността от технически изисквания, заложени в техническата спецификация на процесната обществена поръчка“, твърдят „Вием Ауто 99“.

Към датата на жалбата им в Община Севлиево не е постъпила нито една оферта за участие в обществената поръчка. Оферти не постъпват и до 8 август 2018 г., когато кметът на Севлиево прекратява процедурата, преди от комисията да са се произнесли по оспорваното от Вием Ауто 88“. Според мотивите му „необходими са промени в условията, които биха разширили кръга на заинтересованите лица“.

Може само да се предполага дали това не е признание, че поръчката действително е била за конкретен модел метачна машина, респективно определен доставчик, с което е нарушен чл. 49, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, според който техническите спецификации трябва да дават възможност за равен достъп за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията. 

Няма поръчка, няма жалба

Кметът прекратява процедурата, а Комисията за защита на конкуренцията прекратява преписката по нея, защото няма как да бъде обжалвано нещо, което не съществува. Това обаче не е безплатно и на Община Севлиево е възложено да плати 1350 лв. разноски, които старозагорското дружество е направило за производството пред КЗК.

Преписката е прекратена на 13 септември 2018 г. Шест дни по-късно кметът на Севлиево обявява нова процедура със същия предмет – доставка на мутифункционална вакуумна метачна машина. Този път изискванията към машината са изцяло променени.

Само едно дружество подава оферта за участие в конкурсната процедура - софийското „Би Ем Лизинт Трейд“. С него на 14 декември 2018 г. кметът на Севлиево подписва договор за доставка на нова мултифункционална вакуумна мотометачна машина. От договора се вижда, че машината, за която Община Севлиево ще плати близо 300 хил. лв., е модел Bucher, марка City Cat 2020.

Според сайта на производителя, техническите параметри на модела и марката в голямата си част се припокриват със заложените в техническата спецификация на първата обществена поръчка. Изискването за режим на работа напълно съвпада с параметрите на производителя, пълно съвпадение има и при масата, полезния товар и възможностите за преодоляване на терен с наклон. 

Сравнителна таблица, от която се вижда, че техническата спецификация на обществената поръчка, преди да бъде прекратена, се припокрива с параметрите от спецификацията на конкретна машина  

Договорената машина

Има една подробност - машината, за която Общината подписва договор за доставка, не е тази, която се търсеше при първата, прекратена поръчка. Договорената техника е с параметри, съобразени с променената техническа спецификация. Има само едно разминаване. В договора между Община Севлиево и дружеството, спечелило обществената поръчка „Би Ем Лизинг-Трейд“ АД с машина Bucher City Cat 2020, е записано, че скоростта на работа на метачната машина е от 0 до 30 км/час. А в техническата документация за същата машина, достъпна на сайта на производителя, се вижда, че скоростта на работа е от 0 до 12 км/час. Дали става дума за техническа грешка, в Община Севлиево като възложител, е трябвало да проверят.  

Технически параметри на машината, според сайта на производителя, в цвят е маркирана скоростта при работа 0-12 км/ч.

 От договора: в първата колона са изискванията на възложителя (Община Севлиево), във втората са предложените параметри от доставчика 

Дали промените в тази, на пръв поглед нищожна, обществена поръчка бяха направени заради жалбата до КЗК или действително някой видя, че изискванията на Общината съвпадат с характеристиката на конкретен модел, който се предлага на пазара, вероятно щеше да стане ясно, ако КЗК беше продължила работа по случая, а кметът не бе прекратил сам поръчката. Съмненията, че е била опорочена при първото й обявяване обаче остават, въпреки, последвалото развитие. 

автор: Емилия Димитрова

 


 

 

 

Жена е сложила край на живота си, скачайки от прозорец в болницата
Общество
До 7 юли т.г. можете да отчетете сами потребения ток
Общество
Жандармерия блокира Севлиево, има арестувани митнически служители
Общество
Тежката катастрофа на един сив бизнес
Общество
Обновената база на СЦДП в местността Узана посреща туристи
Общество
Аварията е локализирана, до минути токът ще бъде пуснат
Общество
Общината обяви поръчка за ремонт на административната си сграда
Общество
Уеднаквяват се заявленията за най-масовите услуги от общините
Общество
Утре, 16 юли, отбелязваме първия ден на свободата в Севлиево
Общество
Днес бе открита процедурата за избор на нов главен прокурор
Общество
Павел Неделчев става зам.-председател на Окръжния съд в Габрово
Общество
В Севлиево задължението за публикуване на информация, служи да я отказват
Общество
Голямото наводнение от 1939 г. в изложба на Историческия музей
Общество
За неизплатени заплати са най-честите сигнали до Инспекцията по труда
Общество
За днес няма планови прекъсвания на електричеството, има авария
Общество
Щетите от откриването на колеж в Дряново май са повече от ползите
Общество