Търсене

Община Севлиево обяви вакантно място за експерт „Обществени поръчки“ в отдел „Обществени поръчки и правно обслужване“

Търсят се сезонни работници за разкопките на Хоталич

Община Севлиево обяви вакантно място за експерт „Обществени поръчки“ в отдел „Обществени поръчки и правно обслужване“.

Кандидатите трябва да имат висше образование в една от следните области: Социални, стопански и правни науки и Технически науки, по професионално направление: Право, Икономика, Инженерство.

Необходимо е да притежават компютърна грамотност (работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/, Internet).

Професионален опит по обявената длъжност ще се счита за предимство. 

Изисква се още компетентност, свързана с познаване на нормативни актове, регламентиращи дейността на общинска администрация и дейността в областта на ЗОП.

Сред специфичните изисквания за длъжността саумение за работа в екип, комуникативност и мотивация за работа.

Необходими документи при кандидатстване:
• Заявление за участие в подбор – по образец;
• Автобиография;
• Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.

Описание на длъжността:
• Участва в подготовка, провеждане и възлагане на обществени поръчки в Община Севлиево, съгласно нормативните актове в областта на обществените поръчки по реда на ЗОП, ППЗОП и утвърдените вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в Община Севлиево.
• Отговаря за правилното съхранение на досиетата по обществени поръчки до предаването им в архив, съгласно действащата номенклатура на делата. До предаването им в архив, съхранява досиетата, класирани под опис в метални, заключващи се шкафове.
• Размер на основната заплата – 1500 лв.

Заявленията, заедно с необходимите документи се подават в „Центъра за административно обслужване“ (стая 110) на първи етаж в сградата на Общинска администрация Севлиево, в срок до 26.01.2024 г.

За контакти тел. 0675/396 117 – отдел „Управление на човешките ресурси”. Повече информация - тук. 

Лицата, подали документи и отговарящи на условията за участие ще бъдат уведомени допълнително за дата и час на провеждане на интервюто.

 

  • TАГОВЕ:
Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!